Letteren en Wijsbegeerte

Emeritaatsviering Guy Vanheeswijck

14 mei 2022

Sinds 1 oktober 2021 is Guy Vanheeswijck met emeritaat. Hij was sinds 1986 verbonden aan de Faculteit Rechten van de toenmalige UFSIA, en later aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. Het departement wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen wil met hem terugblikken op zijn rijkgevulde leven als gewoon hoogleraar filosofie, en hem danken in naam van al wie hem gekend heeft als bevlogen lesgever, gedreven onderzoeker, dienstvaardige collega en warme vriend.

guyvanheeswijck_6139_koenbroos-web-900x1200.jpeg

We nodigen u van harte uit op zijn emeritaatsviering op zaterdag 14 mei vanaf 13u30 in aula rector Dhanis.

Programma

13u30: Welkom door Luc Herman, decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte

13u40: Filosofie als roeping. Inleiding door Martha Claeys en Herbert De Vriese

14u00: Tegendraadse beschouwingen. Afscheidscollege van Guy Vanheeswijck

15u30: Koffie en gebak

16u15: Cedo nulli. Een gesprek tussen denkers

16u45: Laudatio door Geert Van Eekert en overhandiging van het liber amicorum

17u30: Receptie

Inschrijven

Deelname is gratis.

Individueel aanmelden is verplicht en kan nog tot 1 mei.