Departement Taalkunde

Het taalkundig onderzoek aan de Universiteit Antwerpen wordt gekenmerkt door een focus op taal in gebruik: de nadruk ligt op theoretische modellen die vertrekken van de idee dat talige kennis wordt opgebouwd via ervaring. De onderzoekers analyseren reëel en gesitueerd taalgebruik in specifieke contexten.


Nieuws


1            

Voorzitter

Reinhild Vandekerckhove Stadscampus, Gebouw D
D.123
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
reinhild.vandekerckhove@uantwerpen.be

Onderzoeksgroepen

De onderzoeksgroepen die zich specialiseren in taalkunde: