Letteren en Wijsbegeerte

Francqui Leerstoel

Ann Rigney

Rector Herman Van Goethem en Decaan Luc Duerloo, kondigen u graag de inaugurale lezing en de seminariereeks aan van professor Ann Rigney, laureaat van de Belgische Francqui-leerstoel 2020-2021 in de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen.

Over prof. dr. Ann Rigney

Ann Rigney (BA (hons), MA (hons) University College Dublin; PhD University of Toronto) bekleedt de leerstoel Vergelijkende Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Zij ontving in 2017 een eredoctoraat van de Universiteit van Aarhus. Zij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en van de Academia Europea. Van 2017 tot 2019 was zij het hoofd van de vakgroep Talen, Literatuur en Communicatie. 

Sinds haar proefschrift, gepubliceerd als The Rhetoric of Historical Representation: Three Narrative Histories of the French Revolution (1990), is zij gefascineerd door de raakvlakken tussen narratieven, de collectieve identiteit en de betwisting van het verleden. Ze publiceerde uitgebreid over moderne herinneringsculturen, zowel in de negentiende eeuw als vandaag de dag. Ze speelde ook een actieve rol in culturele geheugenstudies met een bijzondere focus op mediatie en transnationalisme. In 2018 ontving ze een ERC Advanced Grant voor Remembering Activism: The Cultural Memory of Protest in Europe (REACT).

Meer over Ann Rigney.

Openingslezing -  Maandag 10 mei 2021 om 17u

Stories in the Wild: How Public Life is Shaped by Narrative

“And together, we shall write an American story of hope, not fear.” Zoals de slotwoorden van de inaugurale rede van president Biden in januari 2021 illustreren, is het verhaal een van onze belangrijkste zingevingsinstrumenten. Het is een centrale spil in de literatuur en de kunsten, maar ook in veel andere domeinen. Door echte of denkbeeldige gebeurtenissen tot een verhaal te maken met een begin, een midden en een einde, interpreteren we ervaringen en vergroten we de onthoudbaarheid ervan. 

Waar de meeste studies over het narratief zich richten op afzonderlijke teksten, zal deze lezing in plaats daarvan 'narrativiteit in het wild' benaderen. Door narratologie te combineren met inzichten uit de culturele geheugenstudies wordt onderzocht hoe verhalen circuleren in de samenleving; hoe ze worden gereproduceerd en aangepast via verschillende media en platforms; en hoe ze betekenis en richting geven aan zich ontvouwende gebeurtenissen. Aan de hand van enkele van de meest in het oog springende ontwikkelingen van 2020-21 - Corona, Black Lives Matter, QAnon - wordt getoond hoe het 'zin geven' aan het nieuwe gepaard gaat met het hergebruiken van het oude en wordt uitgelegd waarom sommige verhalen hardnekkiger zijn en een rijker leven na de dood hebben dan andere. 

Ten slotte wordt stilgestaan bij de manier waarop verhalen met elkaar concurreren en hoe moeilijk het is om ze uit de weg te ruimen als ze eenmaal de verbeelding hebben gegrepen.

Openingslezing

Stories in the Wild: How Public Life is Shaped by Narrative