Onderzoeksgroepen

Binnen de departementen van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte zijn verschillende onderzoeksgroepen actief. De onderzoeksgroepen specialiseren zich in een bepaald aspect van het departementsdomein. Er is vaak een nauwe samenwerking tussen de groepen van één departement. Om interdisciplinair onderzoek te voeren, werken onderzoeksgroepen van verschillende departementen samen.

Geschiedenis

Centrum voor Stadsgeschiedenis
Het Centrum voor Stadsgeschiedenis (CSG) onderzoekt de stedelijke cultuur, economie, religie, politiek en instituties van de middeleeuwen tot het heden. Onderzoek naar de grootstad is een onderzoeksspeerpunt van de Universiteit Antwerpen.
Leden, onder leiding van Ilja Van Damme Projecten
Congressen Publicaties
Power in History - Centrum voor politieke geschiedenis
De onderzoeksgroep begrijpt ‘politiek’ als de bewuste vormgeving van de maatschappij en de conflicten die daaruit kunnen ontstaan. Haar studiedomein omvat de geschiedenis van internationale betrekkingen en de politieke instellingen, cultuur, theorieën en ideologieën.
Leden, onder leiding van Henk de Smaele Projecten
Congressen Publicaties

Letterkunde

Instituut voor de studie van de letterkunde in de Lage Landen
Het ISLN onderzoekt de letterkunde in de (Zuidelijke) Nederlanden, van ca.1100 tot het heden. Het ISLN overkoepelt studiecentra gewijd aan Guido Gezelle, Louis Paul Boon en Hugo Claus.
Leden, onder leiding van Remco Sleiderink Projecten
Congressen Publicaties
Visuele Poëtica
Visuele Poëtica is een onderzoeksgroep in theater, film en verwante artistieke media. Het onderzoek is verdeeld over vier gebieden: performatieve poëtica, intermediale poëtica, kunstenaarspoëtica en tekstuele poëtica.
Leden, onder leiding van Kurt Vanhoutte Projecten
Congressen Publicaties
Antwerp Centre for Digital Humanities and Literary Criticism
De onderzoeksgroep verenigt een lange traditie aan literatuuronderzoek met de digitale technieken en methodes van de moderne humane wetenschappen.
Leden, onder leiding van Mike Kestemont Projecten  
Expertise in: computationele tekst- en taalanalyse - Latijns-Amerikaanse, Caraïbische en Joodse literatuur - postkolonialisme - holebi- en transliteratuur - verhaalanalyse - manuscriptstudie Publicaties
Platform Digital Humanities
Het Platform Digital Humanities is geen onderzoeksgroep op zich, maar verzamelt de projecten op vlak van de digitalisering van onderzoek binnen de humane wetenschappen.
Onder leiding van Dirk Van Hulle Congressen

Taalkunde

Computational Linguistics and Psycholinguistics
CLiPS produceert internationaal erkend toponderzoek en -hulpmiddelen in (ontwikkelings)psycholinguïstiek, (corpus)linguïstiek en computationele linguïstiek.
Leden, onder leiding van Walter Daelemans Projecten
Congressen Publicaties
Grammar and Pragmatics (GaP)
GaP verenigt onderzoek over grammatica (in een ruime betekenis), pragmatica en hun relatie. De studie naar (linguïstische) betekenis in al haar vormen staat centraal.
Leden, onder leiding van Pedro Gras Projecten
Congressen Publicaties

Toegepaste taalkunde

TricS
TricS is de onderzoeksgroep voor Vertaalwetenschap, Tolkwetenschap en Interculturele Communicatie, gespecialiseerd in audiovisuele vertaling, mediatoegankelijkheid, wetenschappelijk-technische communicatie en interculturele communicatie.
Leden, onder leiding van Nina Reviers Projecten
Congressen Publicaties

Wijsbegeerte

Centrum voor Filosofische Psychologie
De onderzoeksgroep voor Filosofische Psychologie bestudeert de conceptuele en metafysische vooronderstellingen waarop het denken over de menselijke geest berust.
Leden, onder leiding van Erik Myin Publicaties
Congressen  
Centrum voor Ethiek
Het Centrum voor Ethiek concentreert zich op twee thema's: fenomenologie en hermeneutiek van de morele ervaring in de Moderniteit en het verband tussen economie en ethiek.
Leden, onder leiding van Katrien Schaubroeck Projecten
Congressen Publicaties
Centrum voor Europese Filosofie
De onderzoeksgroep voor Europese Filosofie bestudeert de relatie tussen rede en cultuur in de moderne en hedendaagse samenleving. De hoofdthema's zijn metafysicakritiek, religie en kunst en literatuur.
Leden, onder leiding van Arthur Cools Projecten
Congressen Publicaties