Side header image

Textgain

In 2015 richtten dr. Guy De Pauw, dr. Tom De Smedt en prof. dr. Walter Daelemans de spin-off Textgain op. Die valoriseert de technologie ontwikkeld binnen de CLiPS-onderzoeksgroep.

De hoeveelheid digitale tekst die dagelijks op ons afkomt is onverbiddelijk: we worden overdonderd door krantenartikels, e-mails, whatsappjes, tweets en statusupdates. Nooit werden er meer feiten en meningen de wereld in gestuurd dan vandaag. En niemand kan de totaliteit van de kennis die gecodeerd zit in deze massale hoeveelheid taal en tekst bevatten. Maar met behulp van automatische tekstanalyse kunnen we deze taak overlaten aan de computer: het is precies dit type van technologie dat Textgain, een spin-off van de CLiPS-onderzoeksgroep (Departement Taalkunde), aanbiedt.

Hoe werkt Textgain

Textgain biedt een razendsnelle API aan die in real-time linguïstische analyses kan uitvoeren: zo kan je achterhalen in welke taal een tekst is geschreven, wat het teksttype is of wat de belangrijkste sleutelwoorden van het bericht zijn. De sentimentsanalyse van Textgain laat daarenboven toe om te achterhalen of iemand zich positief dan wel negatief uitlaat over een bepaald product, dienst of concept. Met deze tools tover je Twitter in een handomdraai om in een on-the-fly enquêtebureau dat op globale schaal opinies observeert en meet.

En de technologie kan zelfs tussen de regels lezen: persoonlijke schrijfstijl onthult veel over de demografische eigenschappen van een persoon. Textgain biedt tekstanalysemodules aan die een inschatting maken van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en zelfs de persoonlijkheid van de auteur. Gekoppeld aan sentimentsanalyse levert dit soort van author profiling technologie dan ook data op die van onschatbare waarde zijn voor e-marketeers, digitale uitgevers en dataminers allerhande.

Tekstanalyse op maat

Textgain ontwikkelt ook tekstanalyse op maat: zo bracht het bedrijf, in samenwerking met Treecompany, de opinies op sociale media in kaart tijdens het maatschappelijk debat rond de eindtermen en ontwikkelde het een systeem dat jihadistische propaganda detecteert op sociale media. In de komende jaren zal Textgain deze technologie en know-how verder blijven valoriseren in het domein van Big Data: als spin-off van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte sluit Textgain dan ook nauw aan bij andere UAntwerpen spin-offs in datamining van de Faculteit TEW (Predicube) en Informatica (Froomle).

Textgain in het nieuws