Side header image

Textkernel

In 2001 stond prof. dr. Walter Daelemans van de onderzoeksgroep CLiPS mee aan de wieg van de spin-off Textkernel. Dit bedrijf is er gekomen door de samenwerking van onderzoekers aan de Universiteit Antwerpen, Amsterdam en Tilburg. Zij voerden onderzoek naar de verwerking van natuurlijke taal door machine learning.

Door de digitalisering van vacatures is het voor werkzoekenden eenvoudiger geworden om te solliciteren. Bekende bedrijven zitten voor sommige functies al snel met een luxeprobleem: honderden sollicitanten geven zich ervoor op. Daarnaast hebben rekruteerders en uitzendconsulenten nu enorme databanken tot hun beschikking om de juiste werknemer voor een bedrijf te vinden of vice versa. De HR-sector bezit zo over zoveel informatie dat er de nood aan computerautomatisering is ontstaan.

Textkernel vangt die nood op door haar specialisatie in semantische rekruteringstechnologie. Die maakt het mogelijk voor computers om tekst naar bruikbare, gestructureerde data om te zetten.

Deze taaltechnologie kan bijvoorbeeld de belangrijkste informatie uit honderden motivatiebrieven afzonderen en de gevraagde ervaring en vaardigheden herkennen. Textkernel biedt zo oplossingen voor de HR-sector om onder meer potentiële werknemers en werkgevers eenvoudiger en sneller bijeen te brengen.