Starten als student aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Nieuwe student

Op de algemene inschrijvingspagina vind je hoe je je voor een opleiding inschrijft.

Op 21 september 2020 is er een onthaaldag voor wie in de eerste bachelor start.

Heb je een functiebeperking of handicap? Of ben je een topsporter of kunstenaar? Vraag bijzondere faciliteiten aan, ten laatste op 2 oktober 2020.

Herinschrijven

Als je al student bent, dan kan je je vanaf midden juli herinschrijven via SisA selfservice.

 

Studieprogramma

Opleidingsonderdelen selecteren in je SisA selfservice is mogelijk vanaf midden juli.

Modeltraject

 • 60 studiepunten per academiejaar.
 • Studiebelasting van 40 à 45 uur per week: naar de lessen gaan en ze voorbereiden, leerstof verwerken en examens afleggen.

Geïndividualiseerd studietraject (GT)

 • Je kan van het modeltraject afwijken voor een studietraject op maat.
 • Maximum 66 studiepunten per academiejaar.

Toelating aanvragen

Via een online formulier vraag je toelating van de faculteit voor:

 • Inschrijving met creditcontract
 • Inschrijving met examencontract
 • Interuniversitair akkoord
 • Studietraject met meer dan 66 studiepunten
 • Vrijstellingen
 • Extracurriculaire vakken
 • Doorbreken van volgtijdelijkheid