Side header image

10 studietips voor de examens

Voor je begint te studeren

 • Zorg voor een stevige basis: ga naar de les en verwerk elke week je studiemateriaal.
 • De studentenverenigingen Lingua, Translatio en Klio organiseren voor de examenperiode een infosessie waarop oudere studenten hun ervaringen met de eerstejaarsvakken delen. Zo krijg je studietips op maat van het opleidingsonderdeel dat je moet leren én kan je vragen stellen.
 • Het Studenteninformatiepunt (STIP) heeft 10 examentips om in de beste omstandigheden te studeren.

Studiemethode

Marie, bachelor taal- letterkunde Nederlands-Duits: “Ik studeer literatuur aan de hand van notities die ik maak per hoofdstuk of onderdeel. Dit werkt zowel voor romans als voor secundaire bronnen.”
 • Woordenschat leer je het best in thematische groepjes. Door de samenhang tussen de woorden, blijven ze beter hangen.
  Bijvoorbeeld: werkwoorden met dezelfde vervoeging, Franse woorden die je uit het Engels herkent (of omgekeerd).
 • Voor vele opleidingsonderdelen kan je oefeningen of een modelexamen doen. Denk maar aan zinsontleding, poëzieanalyse, statistiek,…
 • Vergeet ook de afbeeldingen, filmfragmenten of citaten niet!

Op het examen

 • Bij wijsbegeerte zijn vaak meerdere interpretaties mogelijk (het blijft filosoferen, nietwaar). Beargumenteer je antwoord dus goed.
 • Wees gestructureerd in je antwoord bij essayvragen: definieer elk onderdeel van de vraag voor je begint met verbanden te leggen.
Hanane, bachelor geschiedenis: “Het helpt om de vraag op te splitsen in aparte vragen en die één voor één op te lossen.”
 • Docenten willen vooral zien dat je inzicht in de leerstof hebt gekregen. Als je bovendien kan aantonen dat je je extra in het onderwerp hebt verdiept, is dat mooi meegenomen.
 • Blijf rustig en denk positief. Onze docenten hebben het goed met je voor.

Veel succes!