Rechten

Studiereis

Samen naar Genève

Jaarlijks organiseert de faculteit een vierdaags studiebezoek voor masterstudenten aan verschillende internationale instellingen in Genève, met het oog op:

  • het verwerven van inzicht in de werking van deze internationale instellingen
  • het toetsen van theoretische kennis aan de realiteit
  • het verkennen van tewerkstellingsperspectieven in een internationale omgeving.

De studiereis gaat gewoonlijk door in de eerste week van mei. Studenten worden in oktober uitgenodigd voor een infosessie.