Rechten

CIEL

Studenten kunnen tijdens hun studie in het buitenland aan sommige instellingen het certificaat 'European Master in Comparative, International and European Law' (CIEL) behalen. Voorwaarde is dat deze studenten minstens één semester studeren aan één van deze partneruniversiteiten: 

  • Maastricht University
  • University College Dublin
  • Universität Mannheim
  • Universitat Pompeu Fabra Barcelona
  • University of Zagreb

Hier volgen zij een programma van 30 studiepunten en schrijven ze een meesterproef in het Engels onder begeleiding van een promotor uit Antwerpen en een co-supervisor uit de partnerinstelling. 

De studenten vinden meer info op Blackboard.