Rechten

Erasmus Belgica

Erasmus Belgica is een samenwerking tussen de Vlaamse, Franstalige en Duitstalige Gemeenschap van België met de bedoeling de mobiliteit en de samenwerking tussen de gemeenschappen te bevorderen.

De Faculteit Rechten heeft in het kader van Erasmus Belgica samenwerkingsverbanden met de Franstalige rechtsfaculteiten van l'Université de Liège (ULiège), Université Catholique de Louvain (UCL), Université Saint-Louis - Bruxelles en Université de Namur (UNamur). 

Studenten uit het tweede bachelorjaar kunnen ook het volledige academiejaar studeren aan de UCL in Louvain-la-Neuve. Jaarlijks wordt ook bekeken of een semesteruitwisseling mogelijk is in het kader van de bachelor met Université de Namur of met Université Saint-Louis in Brussel.

De informatiesessie en de selectie voor deze uitwisseling vinden plaats na de examens in januari. De aanvraag- en selectieprocedure is dezelfde als die voor het Erasmusprogramma. Studenten vinden meer info op BlackBoard