Rechten

Historiek

Leerstoelen en fondsen uit het verleden

Acerta-Leerstoel Social Profit

De leerstoel had tot doel het onderwijs en het onderzoek inzake de social profit sector te verdiepen. In het raam daarvan werd het opleidingsonderdeel ‘Social Profit Ondernemingen’ georganiseerd dat werd aangeboden aan de studenten van de Faculteit Rechten en tevens opengesteld was voor studenten uit de faculteiten PSW en TEW. Daarnaast werd ook wetenschappelijk onderzoek verricht.

  • Titularis: Prof. dr. Anne Van Regenmortel
  • Looptijd: 2009 - 2012