Rechten

Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht

Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht

De Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht is een juridische collegereeks van het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) in samenwerking met de Onderzoeksgroep Overheid en Recht van de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen.

De colleges, in de vorm van een aantal lezingen door academische en praktijkdeskundigen in dit rechtsdomein, bieden  de deelnemers de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen in het migratie- en migrantenrecht.

Voor het programma en inschrijvingen: zie de de website van die Keure Opleidingen.

Programma 2018-2019

Sessie 1: dinsdag 19 februari 2019 - Ontwikkelingen inzake verblijfsrecht
Voorzitter: Marleen Maes, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

 • Actualia asiel – Dirk Vanheule, UAntwerpen
 • Rechtspraakoverzicht RvV: verblijfsstatuten buiten de asielprocedure  - Luc Leboeuf, Max Planck Institute
 • Rechtsbescherming – Luc Denys, Advocantenkantoor DGV-law 

Sessie 2: dinsdag 19 maart 2019 - Ontwikkelingen inzake handhaving verblijfsreglementering
Voorzitter: Dirk Vanheule, UAntwerpen

 • Het inreisverbod – Aniel Pahladsingh, Raad van State (NL) en rechtbank Rotterdam & Geert Verbauwhede, Dienst Vreemdelingenzaken
 • Detentie en vasthouding – Marjan Claes, Nansen
 • Strafrecht en vreemdelingen – Steven Vandromme, Parket Antwerpen en Universiteit Antwerpen

Sessie 3: dinsdag 30 april 2019 - Ontwikkelingen inzake sociale tewerkstelling en bescherming
Voorzitter: Steven Bouckaert, KU Leuven

 • Single Permit en arbeidskaarten – Ann Bogman, Departement Werk en Sociale Economie Vlaamse Gemeenschap
 • De verblijfsduurvoorwaarde voor de toekenning van sociale uitkeringen – Herwig Verschueren, UAntwerpen
 • Sociale minimumvoorziening en OCMW-steun ) Dirk Torfs, Arbeidshof Antwerpen

Locatie: Universiteit Antwerpen, Hof van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
Telkens van 13.30 uur tot 17 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 13 uur met koffie en thee) met een pauze om 15.30 uur.
Inschrijvingen: www.diekeure.be/nl-be/opleidingen/9145/leerstoel-migratie-en-migrantenrecht

Programma 2017-2018

Sessie 1: dinsdag 13 maart 2018 - Ontwikkelingen inzake Europees recht en mensenrechten
Voorzitter: Dirk Vanheule, Universiteit Antwerpen

 • Het belang van het kind in migratierechtspraak - Ellen Desmet, UGent
 • Het vrij verkeer van personen binnen de EU: enkele actuele ontwikkelingen - Herwig Verschueren, Universiteit Antwerpen
 • Precaire verblijfstitels in België. Recente rechtspraak en ontwikkelingen - Luc Leboeuf, Max Planck Institute, Universiteit Antwerpen 

Sessie 2: dinsdag 24 april 2018 - Ontwikkelingen inzake verblijfsreglementering
Voorzitter: Steven Bouckaert, KU Leuven

 • Internationale bescherming: specifieke aandachtspunten in het licht van artikel 3 EVRM en rechtspraak van het HvJ - Katelijne Declerck, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • Gezinshereniging in België: actualia - Sabrine Dawoud, Agentschap Integratie en Inburgering
 • Procedurele en ontvankelijkheidsvoorwaarden bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, - Marie Ryckaseys, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en Vrije Universiteit Brussel

Sessie 3: dinsdag 15 mei 2018 - Ontwikkelingen in andere rechtsdomeinen
Voorzitter: Marleen Maes, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

 • De grensoverschrijdende meeneembaarheid van de burgerlijke staat. Interacties tussen het internationaal privaatrecht en het asiel- en migratierecht - Jinske Verhellen, UGent
 • De burgerlijke staat in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Sarah Den Haese, UGent
 • Actualia inzake sociale rechten van vreemdelingen (toegang tot de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, opvang en sociale bijstand) - Steven Bouckaert, KU Leuven

Locatie: Universiteit Antwerpen, Hof van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
Telkens van 13u.30 tot 17u.00 (onthaal van de deelnemers vanaf 13u.00 met koffie en thee) met een pauze om 15u.30. 

 

 

 

Programma 2016-2017

LEERSTOEL MIGRATIE- EN MIGRANTENRECHT 2017

De Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht is een juridische collegereeks van het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) in samenwerking met de Onderzoeksgroep Overheid en Recht van de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen.

Tijdens drie studienamiddagen, telkens van 13.30 uur tot 17 uur, gaan ervaren sprekers in op Europese thema's & sociale bescherming, Aspecten van verblijfswetgeving: gezinshereniging, asiel & verwijderen en Grondrechtenbescherming.

Sessie 1: dinsdag 21 februari 2017 - Europese thema's en sociale bescherming

Voorzitter: Steven Bouckaert, KU Leuven

 • De sociaalrechtelijke positie van de gedetacheerde werknemers - Herwig Verschueren, Universiteit Antwerpen
 • De opvang van asielzoekers. Tien jaar opvangwet - Dirk Torfs, Arbeidshof Antwerpen
 • De rechtspraak van het Hof van Justitie - Nathan Cambien, Universiteit Antwerpen

Sessie 2: dinsdag 14 maart 2017 - Aspecten van verblijfswetgeving – gezinshereniging, asiel en verwijderen

Voorzitter: Dirk Vanheule, Universiteit Antwerpen

 • Het detentie en -verwijderingsbeleid - Geert Verbauwhede, Dienst Vreemdelingenzaken
 • Hoe een asielaanvraag beoordelen? Het geval van asielaanvragen gebaseerd op seksuele geaardheid - Luc Leboeuf, Advocaat, Max Planck Institute, Universiteit Antwerpen
 • De bestaansmiddelenvoorwaarde in het kader van de gezinshereniging - Eric Willems, Dienst Burgerzaken van de Stad Gent / Infopunt Migratie

Sessie 3: dinsdag 25 april 2017 - Grondrechtenbescherming

Voorzitter: Marleen Maes, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en Universiteit Antwerpen

 • De rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens - Ellen De Smet, UGent
 • Inburgering in het migratie- en migrantenrecht - Kristien Sacré, Agentschap Integratie en Inburgering
 • De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof - Riet Leysen, Grondwettelijk Hof

Locatie
Stadscampus Universiteit Antwerpen - Hof van Liere (Tassis- en Dürerzaal)
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

 • Betalend parkeren kan in parkings Sint-Jacob, Sint-Jansplein en Godefriduskaai
 • Openbaar vervoer wordt aangeraden.

Inschrijven?

Het inschrijvingsgeld voor deze leerstoel bedraagt 332,75 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname aan de drie sessies
 • de documentatiemap
 • de catering

Wie inschrijft voor één sessie, betaalt 175,45 euro (incl. 21% btw).

Voor meer informatie en inschrijvingen:
www.diekeure.be/nl-be/opleidingen/7675/leerstoel-migratie-en-migrantenrecht