Rechten

UNICEF Leerstoel in Kinderrechten

UNICEF Leerstoel in Kinderrechten

De UNICEF Leerstoel in Kinderrechten was een gezamenlijk initiatief van UNICEF België en de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. De leerstoel werd opgericht in 2007 en liep af op 31 december 2018.

Het doel van de leerstoel is de verspreiding van kennis rond kinderrechten, enerzijds binnen de academische wereld en anderzijds tussen de academische wereld en het beleid en de praktijk. De leerstoel maakt hiervoor gebruik van onderwijs en vorming, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

De leerstoelhouder biedt opleidingsonderdelen aan in het Nederlands en het Engels. De opleiding Kinderrechten wordt zowel aan professionals als vrijwilligers aangeboden. Om de twee jaar is de leerstoel co-organisator van een interdisciplinaire internationale opleiding omtrent de rechten van het kind (als deel van een vier weken durende intensieve cursus, HR4DEV, zie www.hr4dev.be), die deskundigen in de kinderrechten van over de hele wereld aantrekt. De leerstoel is een actief lid van het European Network of Masters in Children’s Rights, www.enmcr.net

De leerstoel heeft een eigen onderzoeksprogramma en stimuleert andere onderzoeksprogramma’s een component in het domein van de rechten van het kind op te nemen in hun onderzoek. In het eigen onderzoeksprogramma, ligt de nadruk op conceptuele problemen (voornamelijk de wederzijdse versterking en verrijking van de kinderrechten en het algemene mensenrechtenkader) en op de economische, sociale en culturele rechten van het kind. Migratie en armoede vormen strategische uitgangspunten voor deze onderwerpen. In het onderzoek wordt de focus voornamelijk gelegd op de rechten van het kind in ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking, met kinderen in gewapende conflicten als belangrijkste onderzoeksthema (zie ook publicaties). De leerstoelhouder is de leider van de onderzoeksgroep Recht en Ontwikkeling en verricht onderzoek in het Zuiden. De kennismaking met het perspectief van de rechten van het kind in andere onderzoekscontexten wordt voornamelijk nagestreefd door het organiseren van expert meetings met academici uit andere onderzoeksgebieden.

De expertise van de leerstoel wordt, onder andere, aangeboden aan de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, de ngo Platform Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking, het Vlaamse Kenniscentrum Kinderrechten en de instituten van de EU.