Side header image

40 jaar arrest Marckx t. België - Academische zitting 13 juni 2019 (16u-18u)

Toelichting

Op 13 juni 2019 zal het precies 40 jaar geleden zijn dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het mijlpaalarrest Marckx t. België uitsprak.

De Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen laat deze datum niet ongemerkt voorbijgaan. Op 13 juni 2019 vindt een academische zitting plaats over het belang van dit mijlpaalarrest, ter ere en in het bijzijn van Paula en Alexandra Marckx

Tijdens de academische zitting wordt het belang belicht van het arrest toen en nu voor zowel het publiekrecht als voor het familierecht

Vervolgens verruimen we onze blik: welke invloed had het arrest voor de ontwikkeling van de gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere Privacycommissie)?

Afsluitend volgt een vooruitblik naar de toekomst: welke invloed kan het arrest hebben in het debat over de mogelijke uitwisseling van (afstammings)gegevens bij donorkinderen en adoptiekinderen.

Ten slotte volgt een huldiging.

Aansluitend vindt een receptie plaats.

Praktische informatie

Donderdag 13 juni 2019|16u-18u

Universiteit Antwerpen | Stadscampus | Kapel Grauwzusters

Lange Sint-Annastraat 7-11, 2000 Antwerpen

Inschrijven is niet meer mogelijk.

De OVB erkent deze academische zitting voor 2 standaardpunten.

Programma

 • 16u00 - 16u05: Verwelkoming en inleiding
  Prof. dr. Herman Van Goethem, rector UAntwerpen
   
 • 16u05 - 16u25: Het belang van het arrest toen en nu voor het publiekrecht
  Em. prof. dr. dr. h.c. Marc baron Bossuyt (UAntwerpen, em. Voorzitter GwH)
  Dr. Laurens Lavrysen (UGent)
   
 • 16u25 - 16u55: Het belang van het arrest toen en nu voor het familierecht
  Em. prof.  Fons Heyvaert (UAntwerpen)
  Prof. dr. Harry Willekens (Universität Hildesheim)
  Prof.dr. Yves-Henri Leleu (ULiège, decaan Faculteit Rechten)

Intermezzo: sofagesprek tussen prof. dr. Frederik Swennen en mevrouw P. Marckx

 • 17u10 - 17u30: Het belang van het arrest toen en nu: gegevensbescherming
  De heer Willem Debeuckelaere (voormalig voorzitter Gegevensbeschermingsautoriteit, gastprofessor UGent)
  Mevrouw Elke De Cock (aspirant-onderzoeker Faculteit Rechten UAntwerpen)
   
 • 17u30 - 17u50: Vragenronde
   
 • 17u50 - 18u00: Huldiging en slotwoord
  Prof. dr. Frederik Swennen, decaan Faculteit Rechten UAntwerpen
   
 • 18u00: Receptie