Rechten

Prof. Patricia J. Williams

Prof. Patricia J. Williams (School of Law, Northeastern University) ontving op woensdag 30 maart 2022 het eredoctoraat van de Faculteit Rechten als erkenning voor haar expertise in het domein van race, gender, literature & law en haar uitzonderlijke bijdrage aan juridische en ethische debatten betreffende de maatschappij, wetenschap en technologie in het licht van de individuele autonomie en identiteit.​

Promotor: prof. dr. Esther van Zimmeren
Masterclass: De kast van de keizer: de complexe constellaties van taal, ras, bestuur en recht trachten te begrijpen

Herbekijk hier de livestream

Abstract masterclass prof. Patricia J. Williams

De kast van de keizer: de complexe constellaties van taal, ras, bestuur en recht trachten te begrijpen.

De titel van deze lezing is een knipoog naar Borges' denkbeeldige kast vol dingen 'die de keizertoebehoren', vermeld door Michel Foucault in het voorwoord van zijn beroemde essay De woorden ende dingen. 

We buigen ons over de immens krachtige constellaties van taal, ras en politiek in de context van morele paniek over precies die dingen. We bespreken de opzettelijke verbreiding van codewoorden, gebaren, symbolen en de vaak te kwader trouw opgezette alternatieve universums die we vroeger leugens noemden. 

We belichten de recente aanvallen op de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, waarbij alles van stemrecht tot toegang tot onderwijs steeds meer ongedaan wordt gemaakt door taalspelletjes, gaande van 'de rollen omdraaien' tot regelrechte censuur en het verbieden van boeken. 

Inzicht krijgen in de improviserende aard van tot actie aansporende taal in combinatie met krachtige technologische verbeteringen (het fenomeen dat Paul Virilio 'snelheid en politiek' noemt) is essentieel voor een ethiek van kennisproductie, en kan ons helpen te vatten hoe het komt dat de mechanismen achter zowel de versterking als het uitwissen van culturele elementen zoveel van de traditionele bestuurs- en rechtsstructuren tarten.