Rechten

Inschrijven 2021-2022

Stap 1: Voorafgaande toelating van de Faculteit Rechten tot inschrijving nodig?

Een toelating is o.m. vereist voor:

 • een inschrijving met creditcontract;
 • een inschrijving met examencontract;
 • toegang tot verkorte bachelor;
 • toegang tot een gelijkwaardigheidsprogramma op basis van een Nederlands rechtendiploma (de houders van een rechtendiploma behaald in een ander land richten hun aanvraag tot de centrale studentenadministratie; klik hier voor meer informatie);
 • een combinatie van opleidingen;
 • een herinschrijving onder studievoortgangbewaking;
 • in geval van ontoereikend leerkrediet.

Indien je een voorafgaande toelating nodig hebt, vul je het formulier “Voorafgaande toelating” in. Zonder toelating kan je je niet inschrijven, worden je inloggegevens niet ge(her)activeerd en kan je geen studieprogramma samenstellen (zie voor de registratie van je studieprogramma "Stap 4").

Val je onder studievoortgangbewaking of is je leerkredietstand ontoereikend, dan kan je je aanvraag om toelating tot inschrijving indienen voor zover je gegronde redenen hebt. Lees eerst grondig een en ander na op de webpagina over studievoortgangsbewaking. Belangrijk: de indiening van je aanvraag is op zich niet voldoende om terug tot de inschrijving te worden toegelaten. De faculteit beoordeelt op basis van je studieresultaten en gebeurlijk de overmachtssituatie (die je zelf aantoont) waarin je je bevond. Deze aanvraagprocedure verloopt schriftelijk.De aanvraagformulieren vind je hier.

n.b. je volgt je leerkrediet zélf op aan de hand van je officiële leerkredietstand op www.studentenportaal.be

Hou steeds de uiterste inschrijvingsdatum in het oog! Als je een voorafgaande toelating vanwege de faculteit nodig hebt, dan moet jouw aanvraag de faculteit tijdig bereiken. Anders kan je aanvraag niet meer worden verwerkt. De uiterste datum waarop je je aanvraag om voorafgaande toelating kan indienen, vind je terug op het aanvraagformulier "inschrijven met voorafgaande toelating". De uiterste datum voor inschrijving (waarop je dus al over de voorafgaande toelating vanwege de faculteit moet beschikken) vind je terug op www.uantwerpen.be/inschrijven.

 

 

Stap 2: Schrijf je in als student aan de Universiteit Antwerpen

Alle info over inschrijven aan de Universiteit Antwerpen vind je hier

Stap 3: Vrijstellingen aanvragen?

Neem de vakbeschrijvingen grondig door. Meen je in alle redelijkheid in aanmerking te komen voor vrijstellingen voor opleidingsonderdelen die je elders reeds met succes hebt gevolgd, vul je het formulier “Vrijstellingen” in.

Blijf niet wachten op antwoord en registreer alvast je studieprogramma (stap  4). Als de faculteit je de vrijstelling toekent, past de facultaire studentenadministratie je studieprogramma zelf aan, zo niet krijgt je hierover bericht.

Stap 4: Registreer je studieprogramma in SisA

Je kan je studieprogramma enkel elektronisch registreren door in te loggen in het SisA-selfservice systeem met je gebruikersnaam en het paswoord die je krijgt bij je inschrijving bij de centrale studentenadministratie. De uiterste datum voor aanvraag is 1 oktober.

Je kan je studieprogramma samenstellen volgens modeltraject of volgens afstudeervereisten. Wij adviseren om dit voor de bachelor te doen volgens modeltraject, zelfs indien je een geïndividualiseerd traject volgt. Masterstudenten vragen in het SisA-selfservice systeem hun studieprogramma best aan volgens de afstudeervereisten.

Modeltrajecten zijn de studietrajecten zoals de Faculteit Rechten die zelf voorstelt. Een geïndividualiseerd traject (GT) stel je zelf samen. Dit is een programma van maximaal 66 studiepunten en gebaseerd op het modeltraject. Je neemt eerst al je tekorten op, dan alle opleidingsonderdelen van het laagste jaar en vervolgens vul je deze aan met opleidingsonderdelen van het daaropvolgende jaar. Wees realistisch in het opnemen van studiebelasting (die je kan meten aan de hand van het studiepuntenaantal). Een voltijds studieprogramma van 60 studiepunten betekent een studiebelasting van 40 à 45 uur per week.

Bij de samenstelling van je studieprogramma wordt meteen ook duidelijk hoe je collegerooster eruit zal zien. Je wordt via de SisA-selfservice op de hoogte gebracht van overlappingen. Deze kan je negeren, maar hou er wel rekening mee dat je aanwezigheid voor sommige opleidingsonderdelen verplicht is (permanente evaluatie). Lees voor de wijze van samenstelling van het geïndividualiseerde traject ook de Codex van het Uitgebreid Dagelijks Bestuur (UDB) door. Je kan de Codex UDB terugvinden op de startpagina van de Faculteit.

De SisA-selfservice zal je inschrijving op (een) opleidingsonderde(e)l(en) weigeren als:

 • je meer dan 66 studiepunten wil opnemen;
 • je niet voldoet aan de volgtijdelijkheidsvoorwaarden (bepaalde opleidingsonderdelen kan je pas volgen nadat je voor een basisvak bent geslaagd);
 • je over onvoldoende leerkrediet beschikt;
 • je bijkomende maatregelen van studievoortgangbewaking werden opgelegd.

De registratie van je studieprogramma na 1 oktober is enkel mogelijk voor opleidingsonderdelen zonder permanente evaluatie. Na 31 oktober kan je enkel nog opleidingsonderdelen van het tweede semester aan je studieprogramma toevoegen of verwijderen:  voor opleidingsonderdelen van het tweede semester mét permanente evaluatie is de uiterste registratiedatum in SisA 9 februari ; voor opleidingsonderdelen zonder permanente evaluatie 28 februari. Heb je een voorafgaande toelating vanwege de faculteit nodig om je studieprogramma te registreren, dan moet je aanvraagformulier "inschrijven met voorafgaande toelating" uiterlijk 5 werkdagen voor de uiterste registratiedatum ingediend zijn zodat ook jouw aanvraag nog kan worden verwerkt.

Meer informatie kan u bekomen tijdens onze infosessies.