Rechten

Onthaal nieuwe studenten - Faculteit Rechten

Introductieweek nieuwe studenten

Op maandag 21 september ontvangen we onze eerstejaarsstudenten op de Faculteit Rechten. 

Het schema van de onthaalweek met alle activiteiten kunnen jullie hieronder bekijken. 
Onderaan vinden jullie meer info over het lessenrooster zelf. 

 

Ik start in de opleiding rechten - hoe ziet mijn lesrooster er uit?

De colleges zullen komend semester op verschillende manieren worden gegeven:

 • Live colleges op de campus (oranje kleur in schema): deze colleges worden in de aula gedoceerd door de docent. Je kan via Blackboard je plaatsje reserveren om college te volgen in de aula. Wanneer je niet in de aula kan aansluiten, kan je de opname van het college thuis bekijken. Deze werkwijze geldt voor volgende opleidingsonderdelen:
  • Politieke geschiedenis van België en de Nederlanden
  • Rechtsmethodiek (aangevuld met oefencolleges (blauwe kleur in schema) in kleine groepen op de campus)

Noot: plaatsreservering in de aula gebeurt aan de hand van een rotatiesysteem, zodat alle studenten de kans krijgen om regelmatig de les bij te wonen. M.a.w. voor elk college is er een groep studenten die bij voorrang een plaats kunnen reserveren; zijn er nadien nog plaatsen beschikbaar, dan kunnen andere studenten ook aansluiten.

 

 • Videolessen (grijs in schema): Deze colleges werden op voorhand opgenomen door de docent en worden elke week ter beschikking gesteld via Blackboard. De videocolleges worden aangevuld met oefencolleges (blauwe kleur in schema)op de campus of online via Blackboard Collaborate, om de leerstof te verwerken. Deze werkwijze geldt voor volgende opleidingsonderdelen:
  • Bronnen en beginselen van het recht
  • Inleiding tot het privaatrecht
  • Taalgebruik Frans
  • Taalgebruik Engels
    
 • Live colleges online via Blackboard Collaborate (gele kleur in schema): Via deze tool kan je live les volgen, maar dan van thuis uit, achter je computer. De online colleges worden aangevuld met oefencolleges (blauwe kleur in schema) op de campus of online, om de leerstof te verwerken. Deze werkwijze geldt voor volgende opleidingsonderdelen:
  • Politicologie
  • Juridische argumentatieleer

Belangrijk!