Rechten

Werkstudenten

Universiteit Antwerpen zet in op levenslang leren

Werk combineren met studies in de rechten is aan de Universiteit Antwerpen mogelijk dankzij de faciliteiten die aan werkstudenten worden geboden.

In beginsel sluit je als werkstudent tijdens de bachelor- en masteropleiding rechten aan bij de hoorcolleges die voor de plichtvakken worden aangeboden. Veel van die hoorcolleges zijn, voor wie niet aanwezig kan zijn, ook online toegankelijk als webcolleges, waardoor je de mogelijkheid hebt om op een eigen tempo de uiteenzettingen over de leerstof van thuis te bekijken.

In de bacheloropleiding/schakelprogramma worden de vaardighedenvakken, als rechtsmethodiek, juridisch schrijven of juridisch practicum, voor de werkstudenten aangeboden tijdens de avonduren. Voor de plichtvakken zijn er introductie- en repetitiecolleges tijdens de avonduren: een combinatie van zelfstudie en voorbereiding van de leerstof en interactieve lesmethodes tijdens de les, helpen jou bij het verwerven van kennis van en inzicht in de leerstof. Dankzij deze vormen van blended learning kan je je voorbereiden op de examens, waarbij je eveneens toegang hebt tot proefexamens in het eerste jaar.

De masteropleiding is een interactieve opleiding waarbij aanwezigheid in de meeste opleidingsonderdelen verplicht is. Voor de plichtvakken is er een begeleiding vergelijkbaar met de begeleiding in de bacheloropleidingen. Voor grondige studies, bijzondere studies en vergelijkende studies in de modules, zijn aanwezigheid en actieve participatie in de colleges tijdens de daguren vereist. Enkel de afstudeerrichting Fiscaal recht wordt voor werkstudenten aangeboden door middel van combinatie van afstandsonderwijs en blended learning.

Om van deze faciliteiten van blended learning gebruik te maken, moet je je als werkstudent registreren bij het Centrum voor Werken en Studeren (Centrum WeST). Als geregistreerde werkstudent kan je bovendien gebruikmaken van de volledige dienstverlening van Centrum WeST, zoals een boekenservice, inleidende workshops en activiteiten voor werkstudenten.