Rechten

Reglement Studieloopbaan

Faculteit Rechten

Het Reglement Studieloopbaan bestaat uit de facultaire richtlijnen m.b.t. de studieloopbaan aan de Faculteit Rechten van de UAntwerpen. 

Je kan er richtlijnen vinden voor volgende items:

 •   Inschrijvingen
  • aan de UAntwerpen
  • voor een opleiding aan de Faculteit Rechten
  • bijzondere inschrijvingen: examen/creditcontract, na eerdere weigering omwille van studievoortgangbewaking, onvoldoende leerkrediet, combinatie van opleidingen
 • Vrijstellingen
 • Samenstellen studieprogramma: studietrajecten, volgtijdelijkheid, opnemen van meer dan 66 studiepunten, enz.
 • Combinatie van opleidingen binnen de Faculteit Rechten
 • Bijzondere onderwijs- en examenfaciliteiten
 • Examenregeling
 • Maatregelen van studievoortgangbewaking
 • Fraude en plagiaat
 • Beroepen
 • Equivalentielijsten: vrijstellingen voor studenten die credits behaalden in een opleiding in de rechten aan een andere Belgische rechtsfaculteit

Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen het Reglement Studieloopbaan enerzijds en de Codex Hoger Onderwijs of het OER anderzijds, primeren deze laatste bepalingen.