Rechten

Instaptoetsen

Om een opleiding rechten aan te vatten is het belangrijk dat je enkele academische basiscompetenties bezit. Daarom neem je - als startende student - verplicht deel aan de instaptoetsen die in de eerste week van het academiejaar georganiseerd worden.

Waarom zijn de instaptoetsen zo belangrijk?

Het is belangrijk dat je vanaf de start een goed inzicht hebt in je startniveau op het vlak van de vereiste academische basiscompetenties. Op die manier weet je meteen of je goed voorbereid aan de start van je opleiding komt, of dat je je kennis en vaardigheden nog kan bijspijkeren. De instaptoetsen peilen naar het aanvangsniveau op het vlak lezen, redeneren en schrijven (Academisch Nederlands), en Frans en Engels.

Wanneer vinden de instaptoetsen plaats? 

De instaptoetsen vinden plaats tijdens de eerste week van het academiejaar.

  • De instaptoetsen Frans en Engels gaan door op woensdag 28 september 2022. Deze instaptoetsen worden in één tijdsblok van twee uur afgenomen: één uur Frans en één uur Engels.
  • De instaptoetsen lezen, redeneren en schrijven (academisch Nederlands) gaan door op vrijdag 30 september 2022. Deze instaptoetsen worden in één tijdsblok afgenomen (maximum 3 uur).

De instaptoetsen verlopen op de campus in de computerlokalen. In je collegerooster op SisA kan je het juist uur en het lokaal terugvinden.

Vergeet niet je UAntwerpen login (studentennummer) en paswoord mee te brengen (of te onthouden), je zal dit nodig hebben om in te loggen.

Mocht je door ziekte niet kunnen deelnemen aan de instaptoetsen, moet je deze afwezigheid kunnen staven door een doktersattest. Ten laatste de werkdag na de instaptoets dien je een scan van het attest in via de Helpdesk Rechten (> Maak een nieuw ticket aan). Enkel studenten die gewettigd afwezig zijn, krijgen toegang tot het inhaalmoment.

Is deelnemen verplicht?

De instaptoetsen zijn bedoeld om je een goed beeld te geven van je aanvangsniveau. Het zijn geen toelatingsproeven, de resultaten zijn dan ook niet bindend. Omdat het belangrijk is dat je een goed zicht hebt op je eigen aanvangsniveau, is deelname aan de instaptoetsen verplicht.

Je legt enkel die instaptoetsen af als je ingeschreven bent aan de gekoppelde opleidingsonderdelen namelijk Rechtsmethodiek (Nederlands), Taalgebruik Frans of Taalgebruik Engels  

Als je niet deelneemt aan de instaptoetsen, word je terug uitgeschreven voor de gekoppelde opleidingsonderdelen.

Hoe kan ik mij voorbereiden?

Om een idee te krijgen van de inhoud van de taaltoetsen, kan je de voorbeeldtoetsen op het platform 'Aan de slag' maken. Na registratie vind je verschillende zelfstudiepakketten. Het pakket 'Voorbereiding op de instaptoetsen voor Rechten' bevat twee voorbeeldtoetsen voor academisch Nederlands en verwijzingen naar de pakketten voor Frans en Engels. De voorbeeldtoetsen zijn bedoeld om je een idee te geven van wat je mag verwachten van de instaptoetsen.

Wat na de instaptoetsen?

Je ontvangt de resultaten van de taaltoetsen in de loop van oktober. In het kader van het mentoraat krijg je de kans om de resultaten te bespreken met je mentor. Als je niet slaagt voor de instaptoetsen, verwachten we dat je je zelfstandig gaat bijscholen en gaat oefenen, om zo tekorten in de voorkennis bij te schaven. Ben je niet geslaagd voor de toetsen van academisch Nederlands? Dan kan je terecht bij Monitoraat op Maat voor remediëringssessies. Ben je niet geslaagd voor de toetsen van Frans en Engels? Dan kan je remediëringsoefeningen op Blackboard maken; dit gebeurt in je eigen tijd en volgens je eigen tempo.