Rechten

Taaltoetsen

Om een opleiding rechten aan te vatten is het belangrijk dat je enkele academische basiscompetenties bezit. Daarom worden er taaltoetsen georganiseerd in de eerste weken van het academiejaar.

Waarom zijn de taaltoetsen zo belangrijk?

Het is belangrijk dat je vanaf de start een goed inzicht hebt in je startniveau op het vlak van de vereiste academische basiscompetenties. Op die manier weet je meteen of je goed voorbereid aan de start van je opleiding komt, of dat je je kennis en vaardigheden nog kan bijspijkeren. De instaptoetsen peilen naar het aanvangsniveau op het vlak lezen, redeneren en schrijven (Academisch Nederlands), en Frans en Engels.

Wanneer vinden de taaltoetsen plaats? 

Taaltoetsen Frans en Engels

Deze taaltoetsen worden digitaal aangeboden via het Studentenportaal. Je kan deze maken doorheen een langere periode, tussen 1/09 en 13/10. 

Taaltoets Academisch Nederlands

De taaltoetsen lezen, redeneren en schrijven (academisch Nederlands) gaan door op vrijdag 6 oktober 2023. Deze taaltoetsen worden in één tijdsblok afgenomen (maximum 3 uur).

De taaltoetsen verlopen op de campus in de computerlokalen. In je collegerooster op SisA kan je het juist uur en het lokaal terugvinden.

Vergeet niet je UAntwerpen login (studentennummer) en paswoord mee te brengen (of te onthouden), je zal dit nodig hebben om in te loggen.

Mocht je door ziekte niet kunnen deelnemen aan de instaptoetsen, moet je deze afwezigheid kunnen staven door een doktersattest. Ten laatste de werkdag na de instaptoets dien je een scan van het attest in via de Helpdesk Rechten (> Maak een nieuw ticket aan). Enkel studenten die gewettigd afwezig zijn, krijgen toegang tot het inhaalmoment.

Is deelnemen verplicht?

De instaptoetsen zijn bedoeld om je een goed beeld te geven van je aanvangsniveau. Het zijn geen toelatingsproeven, de resultaten zijn dan ook niet bindend. Omdat het belangrijk is dat je een goed zicht hebt op je eigen aanvangsniveau, is deelname aan de taaltoets Academisch Nederlands verplicht. 

Hoe kan ik mij voorbereiden?

Om een idee te krijgen van de inhoud van de taaltoetsen, kan je de voorbeeldtoetsen op het platform 'Aan de slag' maken. Na registratie vind je verschillende zelfstudiepakketten. Het pakket 'Voorbereiding op de instaptoetsen voor Rechten' bevat twee voorbeeldtoetsen voor academisch Nederlands en verwijzingen naar de pakketten voor Frans en Engels. De voorbeeldtoetsen zijn bedoeld om je een idee te geven van wat je mag verwachten van de taaltoetsen.

Wat na de taaltoetsen?

Je ontvangt de resultaten van de taaltoetsen in de loop van oktober. Als je niet slaagt voor de taaltoetsen, verwachten we dat je je zelfstandig gaat bijscholen en gaat oefenen, om zo tekorten in de voorkennis bij te schaven. Ben je niet geslaagd voor de toetsen van academisch Nederlands? Dan kan je terecht bij Monitoraat op Maat voor remediëringssessies. Ben je niet geslaagd voor de toetsen van Frans en Engels? Dan kan je remediëringsoefeningen in de Blackboard-leeromgeving maken; dit gebeurt in je eigen tijd en volgens je eigen tempo.