Side header image

Gastcollege sociale veiligheid - Hans Boutellier

Prof. Hans Boutellier gaat in twee gastcolleges binnen het vak ‘Sociale veiligheid en cohesie’ van de Master in de Veiligheidswetenschappen in op sociale veiligheid in een netwerksamenleving.

In het eerste college (maandag 12 maart) geeft hij een verhandeling over de veranderingen in de samenleving en de consequenties daarvoor voor de sociale orde. Hij spreekt in dit verband van een improvisatiemaatschappij. Daarbij besteedt Boutellier ook aandacht aan zogenoemde ondermijnende criminaliteit, dat wil zeggen van georganiseerde misdaad die de samenleving corrumpeert.

In het tweede college (maandag 19 maart) gaat hij in op de consequenties van de netwerkmaatschappij voor de organisatie van (sociale) veiligheid. Wat betekent responsabilisering van andere organisaties dan politie en justitie en hoe komt slagvaardige samenwerking tot stand. Daarbij geeft hij voorbeelden van veiligheidsarrangementen in Amsterdam en Noord-Brabant.

Colleges op 12 en 19 maart telkens van 14 tot 17 u in lokaal K202

Professor dr. J.C.J. (Hans) Boutellier is bijzonder hoogleraar ‘Veiligheid en Veerkracht’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam en tevens wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht.

Hij is auteur van werken als Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving (2008), De improvisatiemaatschappij; over de sociale ordening van een onbegrensde wereld (2011), Lokaal bestuur in een improvisatiemaatschappij; tien principes voor geïnspireerd doen samenleven (2015) en Het seculiere experiment (2015).