Side header image

Lezing Hans Boutellier

In 2011 publiceerde Hans Boutellier zijn visie op onze hedendaagse samenleving en hoe wij daarin met zijn allen op zoek zijn naar ordening in het boek De improvisatiemaatschappij. In 2015 verschenen van zijn hand tien basisprincipes over wat de dynamische en onvoorspelbare nieuwe vormen van samenleven die we om ons heen zien ontstaan, betekenen voor lokale besturen.

Op woensdag 16 november reflecteert hij samen met u over de 'jazzy structures' die hij in de hedendaagse netwerksamenleving meent te ontwaren en hoe die inspireren tot een nieuw samenlevingsmodel waarvan de contouren zich al enige tijd kristalliseren, maar de concrete invulling nog voortdurend in ontwikkeling is.

Hans Boutellier
Professor dr. J.C.J. (Hans) Boutellier is bijzonder hoogleraar ‘Veiligheid en Veerkracht’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam en tevens wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht.

Hij is auteur van werken als Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving (2008), De improvisatiemaatschappij; over de sociale ordening van een onbegrensde wereld (2011), Lokaal bestuur in een improvisatiemaatschappij; tien principes voor geïnspireerd doen samenleven (2015) en Het seculiere experiment (2015).