Rechten

Visitatie Rechten

Visitatie rechten

Hier vindt u de opleidingsrapporten van de onderwijsvisitatiecommissies die in 2014-2015 de onderwijskwaliteit van de opleidingen in de bachelor, master en master-na-master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen hebben onderzocht.

De visitatiecommissie

De samenstelling van de visitatiecommissie Rechten werd bekrachtigd door de het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 21 juni, 20 september en 2 december 2013. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 24 januari 2014 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 1 september 2014 en 24 november 2014.

A.    Bachelor- en masteropleidingen in de rechten en master-na-masteropleidingen in het notariaat

Tot voorzitter, tevens onderwijsdeskundig lid van de visitatiecommissie, werd benoemd:
-    Prof. dr. Patrick Wautelet, gewoon hoogleraar internationaal privaatrecht, Université de Liège

Tot leden van de commissie werden benoemd:
-    Prof. dr. Lieke Coenraad,  hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing en gewezen-directeur onderwijs faculteit Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam
-    Dr. Ivan Verougstraete, ere-voorzitter Hof van Cassatie
-    Prof. dr. Yves-Henri Leleu, gewoon hoogleraar notariaat, Université de Liège en docent, Université libre de Bruxelles (ten behoeve van de beoordeling van de notariaatsopleidingen)

Tot student-leden van de commissie werd benoemd:
-    Joren Janssen, student master in de rechten, tUL

Dhr. Andreas Smets, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Ingevolge haar opdracht heeft de commissie de volgende opleidingen aan de Universiteit Antwerpen bezocht en beoordeeld:
•    Bachelor of laws in de Rechten
•    Master of laws in de Rechten


B.    Master-na-masteropleidingen in het domein van het sociaal-economisch recht

Tot voorzitter, tevens onderwijsdeskundig lid van de visitatiecommissie, werd benoemd:
-    Prof. dr. em. Jacques Malherbe, gewoon hoogleraar fiscaal recht, Université Catholique de Louvain en advocaat aan de balie van Brussel

Tot leden van de commissie werden benoemd:
-    Dr. Ivan Verougstraete, ere-voorzitter Hof van Cassatie
-    Prof. dr. Saskia Peters, gewoon hoogleraar arbeidsrecht, Rijksuniversiteit Groningen

Tot student- lid van de commissie werd benoemd:
-    Mevr. Anjela Barhudarova, studente bachelor rechten, KU Leuven
 
Dhr. Patrick Van den Bosch, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Ingevolge haar opdracht heeft de commissie de volgende opleidingen aan de Universiteit Antwerpen bezocht en beoordeeld:
•    Master of laws in het fiscaal recht
•    Master of laws in het ondernemingsrecht