Peter Sloterdijk - Du mußt dein Leben ändern

Het eerste seizoen van de PSW Lectures werd afgesloten door de wereldvermaarde Duitse denker Peter Sloterdijk, naar aanleiding van zijn recente publicatie “Du mußt dein Leben ändern”, op 15 mei 2011 in deSingel.

Over de spreker

Peter Sloterdijk (1947) is rector en hoogleraar wijsbegeerte en esthetica aan de Staatliche Hochschule für Gestaltung te Karlsruhe. Hij doceerde reeds aan tal van Europese universiteiten nadat hij wereldwijde vermaardheid verwierf met zijn Kritiek van de cynische rede (1983).

Verdere werken van zijn hand zijn onder meer Eurotaoïsme, Regels voor het mensenpark, Het kristalpaleis, Woede en tijd en de Sferen-trilogie.

Over de lezing

Religie schijnt in West-Europa recent aan belang te herwinnen. In die mate zelfs dat sommige waarnemers spreken over een post-seculiere samenleving. In zijn jongste boek, Je moet je leven veranderen, stelt Peter Sloterdijk evenwel dat niet zozeer een religieus besef herleeft, maar wel een sociaal-antropologisch basisbegrip: dat de mens een wezen is dat zich voortdurend oefent.

De mens aanvaardt het leven immers niet zoals het gegeven is, maar probeert dat leven steeds te veranderen en zichzelf daarbij te herscheppen. De mens moet zich daarom samen met zijn soortgenoten overleveren aan rituelen, oefening en training.

Alleen door een dergelijke antropotechniek wordt de mens pas echt mens en kan hij op gezette tijden boven zichzelf uitstijgen. Een verkenning van deze Planeet der oefenenden aan de hand van vele voorbeelden, moet de lezer en toehoorder ertoe aansporen zich verder in dat permanente oefenen als levensopdracht te bekwamen.