Sjef de Vries - Wat werkt in sociaal werk: de methode of de persoon van de hulpverlener?

Sjef de Vries gaf de aftrap voor het tweede seizoen van de PSW Lectures met een lezing “Wat werkt in sociaal werk? De methode of de persoon van de hulpverlener?” op 15 december 2011.   

Over de sprekers

Sjef de Vries is meer dan 25 jaar actief als methodiekontwikkelaar en opleider/trainer in het sociaal werk. Hij is directeur van het Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk en was 25 jaar directielid bij het Kempler Instituut Nederland. Hij publiceerde vele artikelen in (internationale) vaktijdschriften en een aantal boeken waaronder Wat werkt? De kern en kracht van het maatschappelijk werk (2007, SWP) en Basismethodiek Psychosociale hulpverlening (2010, BSL).

Sjef de Vries

 

Koen de Vylder was jarenlang directeur van CAW Metropool, één van de grootste organisaties voor sociaal werk in Vlaanderen. Sinds begin 2010 is hij bij diezelfde organisatie innovatiecoach.

 

Over de lezing

Wat werkt in sociaal werk: de methode of de persoon van de  hulpverlener?

Wat werkt er in de hulpverlening? Is het de methode of is het de relatie met de cliënt? Hoe belangrijk is de relatie met de cliënt? Hoe belangrijk is de motivatie van de cliënt? Wat is de invloed van de hulpverlener? Hebben bewezen effectieve methoden inderdaad meer effect?

Dat zijn hele wezenlijke vragen als het gaat om op professionele wijze aan sociaal werk doen, werken aan beroepsinnovatie en bewaken van de kwaliteit van hulpverlening. Zonder een begin van antwoord op bovenstaande vragen is goede hulpverlening, goed (kwaliteits)management en goed beleid gedoemd te mislukken.

Sjef de Vries geeft een kritisch overzicht van de huidige wetenschappelijke stand van zaken met betrekking tot deze vragen. Hij betoogt dat het niet de bewezen effectieve methoden (evidence based practices) zijn die werken, maar dat het effect van hulpverlening wordt bepaald door de zogenaamde ‘common factors’, de gemeenschappelijke factoren die in alle vormen van hulpverlening aanwezig kunnen zijn. Hij laat zien dat de kracht van het sociaal werk juist ligt in het werken met deze “common factors”.

Koen de Vylder geeft een korte reactie over de betekenis van deze visie voor het Sociaal Werk in Antwerpen en Vlaanderen en over zijn positie in een moeilijk spanningsveld. Hoe kan een leidinggevende inspirerend en faciliterend zijn naar zijn zelfsturende medewerkers en tegelijkertijd ook een overtuigende verantwoording van een gepaste inzet van middelen bieden aan de subsidiërende overheid? Hoe verdedigt hij de nood aan relatie-opbouw bij de financierders en de vraag naar resultaten bij de hulpverleners? Hoe stimuleert en bewaakt een innovatief leidinggevende de kwaliteit van de hulpverlening? 

Download de presentatie (pdf - 5Mb)