Willem Schinkel - Kritiek van de boekhouddemocratie. Over populisme, burgerschap en democratische vernieuwing

Op dinsdag 22 mei 2012 gaf Willem Schinkel (Erasmus Universiteit Rotterdam) een uiteenzetting “Kritiek van de boekhouddemocratie. Over populisme, burgerschap en democratische vernieuwing”

Over de spreker

Willem Schinkel doceert theoretische sociologie  aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en verwierf bekendheid met zijn boek ‘Denken in een tijd van sociale hypochondrie (2007), een scherpzinnige kritiek op het begrip ‘integratie’.

Andere werken van zijn hand zijn De gedroomde samenleving (2008); Globalization and the State. Sociological Perspectives on the State of the State (red.) (2009); Aspects of Violence. A Critical Theory (2010); In Medias Res. Peter Sloterdijk's Spherological Poetics of Being (red., met Liesbeth Noordegraaf-Eelens) (2011).

Over de lezing

Naar aanleiding van zijn recente boek De nieuwe democratie. Naar andere vormen van politiek (Amsterdam: De Bezige Bij) gaat Willem Schinkel in op de vraag hoe democratische vernieuwing kan worden gedacht in een tijdperk van crisis en marktdenken.

Meer informatie op: http://www.eur.nl/fsw/staff/homepages/schinkel/