Hans van Ewijk & Hans-Martin Don - Sociaal werk in tijden van bezuinigingen en verharding

Op dinsdag 11 december 2012 kwamen Hans van Ewijk en Hans-Martin Don op initiatief van de Master Sociaal Werk een PSW lecture verzorgen, getiteld Sociaal werk in tijden van bezuinigingen en verharding! Nieuwe lokale uitdagingen voor de sociale sector.

Over de sprekers

Prof. dr. Hans van Ewijk is bijzonder hoogleraar maatschappelijk werk in Utrecht. Voordien was hij lector aan de hogeschool Utrecht en bestuurder van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). Zijn werk richt zich op internationale tendensen in sociaal werk en de gevolgen daarvan op het lokale niveau. 
Hij publiceerde vele artikelen in (internationale) vaktijdschriften en een aantal boeken waaronder Sociaal werk in Vlaanderen en Nederland (2008, Kluwer, samen met Maria de Bie) en Maatschappelijk werk in een sociaal gevoelige tijd (2010, SWP).

Hans-Martin Don werkte lang als verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg voor hij in Eindhoven wethouder welzijn & financiën werd (boeiende combinatie!). Dat deed hij als SP-politicus. Sinds een aantal jaren is hij directeur bij het Leger des Heils in Noord-Brabant en (Nederlands) Limburg. Hij is ook voorzitter van de landelijke koepel van Wmo-raden. Dat zijn raden die in elke gemeente de gesprekspartner zijn voor de lokale overheid inzake sociaal beleid.

Over de lezing

Het zijn barre tijden. De financiële, economische en euro-crisis zorgen voor druk op overheidsbegrotingen, net in een tijd dat de kost van de vergrijzing dat ook doet. In Nederland en Groot Brittannië leidt dat tot zeer stevige besparingen op de sociale sector. Bovendien is er sprake van een verharding in het denken over zorg en welzijn: de burger wordt steeds ingrijpender aangesproken op eigen verantwoordelijkheid en de toegang tot formele hulpverlening wordt moeilijker. Zorgbehoevende burgers worden steeds minder als slachtoffer en steeds meer als dader afgeschilderd, als zelf verantwoordelijk voor hun situatie. De populariteit van bijvoorbeeld Theodore Dalrymple leidt tot een toename van een individueel schulpmodel. Ook tendensen van toenemende marktwerking op Europees niveau en decentralisering van het sociaal beleid worden voelbaar in het sociaal werk.

Wat staat het sociaal werk te wachten in Vlaanderen en hoe kunnen we anticiperen op die ontwikkelingen? En hoe gaat men daar in Nederland mee om? Nederland was lang een land om inspiratie over sociaal werk te halen. Is het dat ook in tijden van bezuinigingen en verharding?

Hans van Ewijk geeft een kritisch overzicht van Europese tendensen met hun impact op het sociaal werk. Hij staat niet alleen stil bij de analyse, maar gaat ook in op de antwoorden: de zoektocht naar reductie van complexiteit en een eenduidige basiswerker. Hans-Martin Don geeft een overzicht van hoe lokale overheden in Nederland op de nieuwe context van sociaal beleid reageren, hoe sociaal werk zich probeert opnieuw uit te vinden.