Inschrijvingsstop

De lezing van Dirk Geldof en Nadia Fadil is op erg korte tijd volledig "uitverkocht"...en er is geen uitwijkmogelijkheid naar een grotere aula. 

Jammer genoeg moeten we dus de inschrijvingen stopzetten.

Dirk Geldof en Nadia Fadil "Superdiversiteit. Een nieuwe kijk op stad, onderzoek en sociaal werk", 17 december 2013

Over de lezing

De 21ste eeuw wordt een eeuw van superdiversiteit. De etnisch-culturele diversiteit in Europa neemt verder toe. In steden als Brussel of Rotterdam vormen mensen met wortels in migratie al de meerderheid van de stadsbewoners. Volgend decennium is dat ook in Antwerpen een realiteit.

Op een halve eeuw evolueerden we tot een echte migratiesamenleving. Stedelijkheid vandaag is leven in superdiversiteit. Die diversiteit ligt echter nog altijd gevoelig. Ze roept onzekerheid en weerstand op. We blijven denken in verouderde wij-en-zij-opdelingen, waar de werkelijkheid al veel hybrider en complexer is.

Hoe kunnen we het potentieel van superdiversiteit beter tot zijn recht laten komen en de valkuilen vermijden? Welke nieuwe vragen roept deze veranderde werkelijkheid op? En wat betekent dit voor stedelijk beleid, voor onderzoek en voor sociaal werk?

Over de sprekers

Dirk Geldof is doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen en bachelor in de Wijsbegeerte (UA). Hij doceert ‘Diversiteit, armoede & stad’ in de opleiding Sociaal Werk aan de Karel de Grote-Hogeschool te Antwerpen. Hij is lector ’Sociologie en samenleving’ aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HUBrussel) en onderzoeker rond migratie en transmigratie aan het Kenniscentrum Hoger Instituut Gezinswetenschappen. Hij is ook docent Sociologie aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen (opleiding Architectuur en Interieurarchitectuur) van de Universiteit Antwerpen. Van 2007-2012 was hij OCMW-raadslid in Antwerpen. Hij publiceerde zopas Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert (2013, Acco).

Nadia Fadil is doctor in de sociale wetenschappen en als docent verbonden aan de vakgroep antropologie van de KULeuven. Haar onderzoeksinteresses situeren zich op het snijvlak van religie, secularisme, multiculturalisme, Islam in Europa en ze heeft hier uitvoerig over gepubliceerd in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften en boeken.  Ze neemt op regelmatige basis deel aan het publiek debat in de Vlaamse kwaliteitskranten, en is ook columniste geweest voor Le Soir en Mo* Magazine. Ze is co-auteur van Leeuw in een Kooi. De grenzen van het Multiculturele Vlaanderen (2009, gepubliceerd bij Meulenhoff-Manteau). 

Praktisch

Datum: Dinsdag 17 december 2013

Tijdstip: 17.15-19.00

Locatie: lokaal R.014, Rodestraat, Antwerpen

Deelname is gratis, wel graag online registreren voor vrijdag 13 december. 

Organisatie: Master Sociaal Werk, UAntwerpen / KdG / AP