Rebecca Blank - Economic Inequality in the United States - 1 april 2014

Over de spreker

Rebecca Blank behaalde haar doctoraat aan MIT en doceerde vervolgens aan Princeton, MIT, Northwestern en Michigan. Ze werd snel één van de meest gezaghebbende autoriteiten op het vlak van armoede- en sociaal beleidsonderzoek, een thema waarop ook de Universiteit Antwerpen zich van oudsher sterk profileert. Ze combineerde vanaf het begin van haar carrière het vermogen om maatschappelijk relevante thema’s op een analytisch rigoureuze maar tegelijkertijd voor het bredere publiek begrijpelijke wijze te benaderen. Ze heeft in werk ook aandacht gehad voor wat er in andere disciplines gebeurde, met name in de sociologie, de beleidswetenschappen en de moraal wetenschappen.

Zeker vanaf het begin van de jaren 90 werd haar werk steeds meer beleidsgeoriënteerd. In 1997 publiceerde ze “It Takes A Nation: A New Agenda for Fighting Poverty” (Princeton UP). Daarop werd ze lid van de Council of Economic Advisors, een invloedrijk driekoppig adviesorgaan dat direct rapporteert aan de president. Onder President Clinton had ze een sleutelrol in de grootste hervorming van het Amerikaans sociaal beleid sedert Johnson’s Great Society in de jaren 60.

Wat haar dus werkelijk uitzonderlijk maakt is dat ze als topacademica de overstap maakte, en durfde maken, naar de beleidspraktijk en de bijzonder moeilijke compromissen die deze met zich meebrengt, zeker in de Amerikaanse context.

Na haar periode in het Witte Huis onder Clinton keerde terug naar het academisch leven en werd decaan van de Ford School of Public Policy aan de University of Michigan, nu één van de top drie Schools of Public Policy in de Verenigde Staten.

Na de verkiezing van Barack Obama keerde ze terug naar Washington om opnieuw beleidsverantwoordelijkheid op te nemen , eerst als Onderminister voor Economische Zaken en tot slot als waarnemend Minister van Handel. Onder Obama had ze met name een sleutelrol als hoofd van de Census, het Amerikaanse statistisch bureau, waar ze belangrijke hervormingen realiseerde.

Ze is sinds september 2013 Rector van de University of Wisconsin at Madison.

Rebecca Blank excelleert als denker én als doener, en dat is geen gebruikelijke combinatie. Haar brede wetenschappelijke aanpak sluit bovendien aan bij de interdisciplinaire benaderingswijze die kenmerkend is voor de opleiding sociaal-economische Wetenschappen – uiteindelijk een unieke UA opleiding binnen het Vlaamse onderwijslandslandschap.

Over de lezing

Economic Inequality in the United States

This talk will investigate the problem of rising economic inequality in the United States and the various options for addressing it.  The unique history of the U.S. has meant that the U.S. political discussion has historically been unconcerned with income inequality; however, rising inequality during the past three decades is attracting increased attention and concern.  Growing economic inequality is also closely correlated with rising inequality in a variety of other social domains.  This includes evidence of growing differences by economic status in education, housing, health, and marital/fertility choices.  Many of the major causes of this rising inequality are not easily addressed in any direct way.  In fact, some of these causes have produced other substantial benefits.  Within the political economy of the U.S., there are only a limited number of areas where inequality can be addressed in ways that might garner widespread support, including efforts aimed at greater opportunity for low-income families in education, health care, and (perhaps) political participation.  Other approaches, particularly those focused on changes in taxation or in job opportunities, are less politically feasible.

Praktisch

Dinsdag 1 april 2014

16u00 - 17u30

Stadscampus, Gebouw M (de Meerminne), Aula M.005, St-Jacobsstraat 2 2000 Antwerpen

Deelname is gratis, wel verplicht online inschrijven. 

Download de presentatie (pdf, 1,13Mb)