Juliet Schor - The sharing economy: hyper-capitalism or a sustainable alternative? - 5 juni 2015

Op vrijdag 5 juni is op uitnodiging van Denktank Oikos  ism OASeS de Amerikaanse professor Juliet Schor te gast in ons land.

Over de spreker

Schor is verbonden aan Boston College en gaf daarvoor jarenlang les aan de befaamde Harvard University. Ze schreef verschillende boeken die de overconsumptie, de prestatiemaatschappij en het ermee verbonden overwerken aankaarten zoals: Born to buy; The overworked American en The overspent America. Hierbij is ze telkens niet te beroerd in haar rake analyses om tegen de schenen van haar landgenoten te stampen. In haar meest recente boek Plenitude. The new economics of the true wealth ging ze op zoek naar hoe de planeet gered kan worden en de arbeid beter verdeeld. Ze laat zien hoe meer en meer mensen een rijk leven leiden vanuit een duurzame levensstijl die kiest voor minder klassieke consumptiegoederen. Het Post Growth Institute nam haar op in de (En)Rich List, een top-100 van de meest inspirerende persoonlijkheden die bijdragen aan een duurzame toekomst.

Over de lezing

In haar recent onderzoek focust ze op de deeleconomie, en de kansen en bedreigingen ervan. Dat is meteen ook het onderwerp van haar lezing.

Na haar lezing gaat ze in gesprek met professor Stijn Oosterlynck en Jeroen Olyslaegers, schrijver en initiatiefnemer van Antwerpse geefpleinen.

Deze lezing is een coproductie van Denktank Oikos en de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) van de Universiteit Antwerpen.