Charlotte Williams - Can social work be multicultural? - 8 oktober 2015

Over de lezing

Diversiteit en multiculturaliteit staan in het centrum van de samenleving, van sociaal werk en van andere professies. Dat is niet alleen het gevolg van de hedendaagse migratie, maar ook van de toename van en diversiteit in etnisch-culturele minderheden, die actief opkomen voor hun noden en rechten. Dit werkt door in ieder onderdeel van de sociaal werk praktijk en van de  opleidingen. Het maakt de ontmoeting met de ander in de hulpverlening dynamischer en complexer. Het vereist ook meer gesofisticeerde analysekaders om de context(en) van sociaal werk te begrijpen. Theorievorming  én de implementatie van nieuwe kaders in de praktijk zijn daarbij even cruciaal.

In haar lezing analyseert Charlotte Williams de notie van ‘multicultureel sociaal werk’ en schetst een aantal risico’s, tekorten en uitdagingen voor deze benadering. Voortbouwend op haar eigen onderzoek en dat van collega’s in Groot-Brittannië, West-Europa en Australië verkent ze actuele dilemma’s in het hart van het multiculturele project van het sociaal werk en de samenleving. Ze analyseert kritisch het huidige discours en onderzoekt waarom sociaal werk vandaag onvoldoende uitgerust lijkt om antwoorden te bieden op vraagstukken van diversiteit, cultuur, geloof, identiteit of groeiende ongelijkheid. Charlotte Williams stelt daarbij een paradigma-wissel voor vanuit een hernieuwde visie op professionaliteit in het sociaal werk.

Dirk Geldof reageert op haar lezing vanuit de Vlaamse context van opkomende superdiversiteit als uitdaging voor het sociaal werk. 

Over de sprekers

Charlotte Williams is Professor en vice-decaan Sociaal Werk aan de RMIT University (Melbourne, Australië). Ze startte als sociaal werker en heeft naast deze praktijkervaring al ruim 25 jaar ervaring in sociaal werk opleidingen, waarvan het laatste decennium in leidinggevende academische posities.  Haar onderzoek focust op hedendaagse visies op multiculturaliteit, etniciteit en ‘ras’ en hoe deze de sociaal werk praktijk en opleiding beïnvloeden. Ze analyseert hoe noties van plaats, localiteit en nationaliteit sociaal beleid en hulpverleningspraktijken beïnvloeden en tot culturalisering en uitsluiting van minderheden kunnen leiden.

In 2014 verzorgde zij met Martha Graham het themanummer ‘A World on the Move: Migration, Mobilities and Social Work.’ van het  British Journal of Social Work. Andere recente publicaties zijn

  • Williams C. and Graham M. (2016 forthcoming) Social Work in a Diverse Society: Transformative practice with ethnic minority people and communities. Bristol, Policy Press
  • Williams C, Evans N. and O’Leary P (Eds) (2015) A Tolerant Nation? Revisiting Ethnic Diversity in Wales. Cardiff, University of Wales Press
  • Williams C and Graham M (eds) (2012) Social Work in Europe: Race and Ethnic Relations. London, Sage.
  • Williams C and Johnson M (2010) Race and Ethnicity in a Welfare Society Open University Press

Dirk Geldof is doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen (UAntwerpen). Hij doceert ‘Diversiteit, armoede & stad’ in de opleiding Sociaal Werk aan de Karel de Grote-Hogeschool te Antwerpen. Hij is lector ’Sociologie en samenleving’ aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) en onderzoeker rond migratie en transmigratie aan het Kenniscentrum Hoger Instituut Gezinswetenschappen. Hij is ook docent Sociologie aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen (opleiding Architectuur en Interieurarchitectuur) van de Universiteit Antwerpen. Zopas verscheen de vijfde geactualiseerde druk van ‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert’. Op 23 oktober verschijnt ‘Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit’ (2015, Acco).

Praktisch

  • 8 oktober 2015
  • 18u - 19u30u
  • Stadscampus, de Meerminne, Aula M.001, St-Jacobsstraat 2 2000 Antwerpen
  • taal: Engels
  • deelname is gratis, maar online registreren is verplicht. 
.