Jan Willem Duyvendak - De normalisering van homoseksualiteit en/of de homoseksualisering van de normaliteit - 27 oktober 2016

Over de lezing

In de vooravond zal Jan Willem Duyvendak een lezing geven over “De normalisering van homoseksualiteit en/of de homoseksualisering van de normaliteit”. Het verhaal over de homo-emancipatie (M/V/...) kan op verschillende manieren worden verteld. Sommigen menen dat het een geschiedenis van aanpassing is, waarin homoseksualiteit weliswaar steeds meer 'geaccepteerd' raakte maar dan toch op voorwaarde van 'de normaliteit', met als sprekend voorbeeld de strijd om openstelling van het 'burgerlijk huwelijk'. Anderen wijzen erop dat er wellicht ook wat in die 'normaliteit' is veranderd, dat deze diverser en opener is geworden. Duyvendak verkent in zijn lezing deze tweede lijn: wat is er met de mainstream gebeurd?

Over de spreker

Jan Willem Duyvendak is Distinguished Research Professor of Sociology aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn voornaamste onderzoeksthema’s zijn belonging, stadssociologie, 'thuis voelen’ en nativisme. Hij was verbonden aan City University of New York en Paris Institute for Advanced Studies.

Meer info: http://www.jwduyvendak.nl/ 

 

Praktisch

St-Jacobstraat 2, de Meerminne, Aula M.005

17u00 - 18u30

Deelname is gratis, maar online inschrijven is verplicht