Bernard Hubeau - Over kleine en grote utopieën. De grondrechten als kompas voor het sociaal werk - 29/03/2018

OVER KLEINE EN GROTE UTOPIEËN. DE GRONDRECHTEN ALS KOMPAS VOOR HET SOCIAAL WERK (PDF, 21 MB)

Op zoek naar menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid via de rechtenbenadering

Bernard Hubeau

Over de spreker

Bernard Hubeau is jurist en stedenbouwkundige en doctoreerde over het grondrecht op wonen. Hij is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen en geeft ook les in de master Sociaal Werk van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij geeft tevens les aan de Vrije Universiteit Brussel als gastdocent. Zijn belangrijkste onderzoeksgebied betreft de rol van het recht in de samenleving en de rechtssociologie, maar ook grond- en mensenrechten, de rechtshulpproblematiek, het woon- en ruimtelijk beleid, de klachtenbehandeling en het ombudswerk. Hij is tevens voorzitter van de Vlaamse Woonraad, voorzitter van het Sociaal Verhuurkantoor Woonweb, voorzitter van het Platform Energiearmoede van de Koning Boudewijnstichting en voorzitter van de academische werkgroep van USAB (Universitaire Stichting Armoedebestrijding.

Over de lezing

Sociaal werk is een mensenrechtenberoep, zo lezen we de laatste tijd vaak. Is dit een nieuw gegeven, of behoort het nastreven en realiseren van sociale grondrechten en mensenrechten tot de essentie van het sociaal werk?  

In de lezing gaan we op zoek naar de relatie tussen (grond)rechten en het sociaal werk en trachten we een algemene en concrete invulling te zoeken van het concept menselijke waardigheid als leidraad en toetsingskader: zo wordt het een kompas voor het sociaal werk in de zoektocht naar sociale rechtvaardigheid.

Daarbij willen we wel enkele kanttekeningen plaatsen bij de verschillen tussen de juridische benadering en de sociale en ethische benadering van grondrechten en mensenrechten en wat dit betekent in de praktijk. We gaan in  op de vraag of een rechtenbenadering als methodiek de (grond)rechten toegankelijker kan maken. Welke knelpunten rijzen er bij de afdwingbaarheid van grondrechten en hoe kan het sociaal werk met deze knelpunten omgaan? Wat voor soort sociaal werk heeft de samenleving nodig om sociale rechtvaardigheid en realisatie van grondrechten te kunnen waarmaken?

Tot slot schetsen we tien opdrachten voor het sociaal werk in de zoektocht naar de verwezenlijking van “kleine” en “grote” utopieën.

Praktisch

29 maart 2018, 17u - 19u, aula M.001 (de Meerminne, Sint-Jacobstraat 2, 2000 Antwerpen)

Graag online inschrijven; deelname is gratis.