Lezing en debat 'Meer kleur in de kunst- en cultuur(sector)?' 19 april 2018

Is de Vlaamse en Brusselse kunst- en cultuursector wel voldoende divers en inclusief? Welke groepen worden te weinig bereikt en weten we waarom? Heeft het vooral te maken met de toeleiding van het publiek of eerder met het aanbod? Zijn er verhalen en perspectieven die te weinig aan bod komen in het theater of culturele centra? Krijgen nieuwe makers of curatoren wel voldoende kansen? Is er nood aan een andere aanpak? Zo ja, wat zijn werkbare strategieën of goede voorbeelden en wat zijn de valkuilen of foute verwachtingen?

De laatste jaren duiken termen zoals ‘toegankelijkheid’, ‘diversiteit’ en ‘sociale inclusie’ steeds vaker op in discussies over de kunst- en cultuursector. Dit zijn vaak moeilijke en heftige debatten. Sommigen zetten volop in op dit thema, wat zich vertaalt in nieuwe functies en projecten. Anderen ervaren de inzet op meer etnisch culturele diversiteit eerder als een verplicht nummertje of gaan niet akkoord met de probleemstelling dat de sector te homogeen of ‘te wit’ zou zijn. 

In vergelijking met een aantal buurtlanden is het debat bij ons nog redelijk nieuw en bestaat er ook weinig onderzoek naar dit thema. Daarom vroegen we Dr. Anamik Saha (Goldsmiths University of London) om te komen vertellen over zijn onderzoek naar strategieën voor sociale inclusie in het theater en de media in Engeland.  Na de lezing houden we een debat over de Vlaamse en Brusselse kunst- en cultuursector met vertegenwoordigers van cultuurcentra, beleidsmakers en artiesten.

Programma - lezing (start 19u)

  • inleiding door dr. Pieter Cools (OASeS)
  • presentatie (in het Engels) door dr. Anamik Saha (+-30min)
  • publieksinteracie (Q&A, +-20min)

Programma - debat (start 20u)

Debat met 5 sprekers en moderator (+- 60min)

Pannelleden debat: 

  • Joachim Ben Yakoub (UGent)
  • Anissa Boujdaini
  • Franky Devos (De Vooruit)
  • Danielle Dierckx (De Roma)
  • Marleen Platteau (kabinet Vlaams minister Sven Gatz 
  • Leslie Hodge (VRT) - moderator

Afronding en bedanking door dr. Pieter Cools. Nadien nog even kort nakaarten tijdens een bescheiden receptie. Einde voorzien rond 21u30. 

Praktisch

Donderdag 19 april 2018, aula R.002
19u - 21u30
Lezing in het Engels, debat in het Nederlands

Deelname is gratis, maar online inschrijven is verplicht

Georganiseerd door de Master in het Sociaal Werk

 

logo