Paul Lembrechts - Fier op de VRT. De relevantie en impact van de openbare omroep in het veranderende Vlaamse medialandschap - 10/05/2019

Fier op de VRT. De relevantie en impact van de openbare omroep in het veranderende Vlaamse medialandschap.

Paul Lembrechts – Gedelegeerd Bestuurder VRT

10 mei om 13u, aula M.001

Paul Lembrechts, gedelegeerd bestuurder VRT, belicht de belangrijkste evoluties in het mediagebruik en de gewijzigde verhoudingen in de mediasector. Vanuit die context duidt hij hoe de VRT haar informatie-opdracht tracht in te vullen en welke rol Vlaamse fictie heeft in het aanbod. Naast een schets van de economische meerwaarde van de publieke omroep, geeft hij tenslotte een beeld over de kernelementen van zijn visie op de plaats van de VRT in de Vlaamse samenleving.

In het tweede deel van zijn presentatie staat hij stil bij het cultuurveranderingsproject van de omroep (Fier op de VRT) en zijn visie op leiderschap.

Iedereen welkom!