Masterclass Jane Mansbridge

Jane MansbridgeOpgelet: de uitreiking van de eredoctoraten en alle masterclasses zijn geannuleerd n.a.v. de richtlijnen van de overheid dd. 12 maart 2020.

De toekomst van de democratie

Prof. dr. Jane Mansbridge, Kennedy School of Government, Harvard University, geeft op donderdag 2 april 2020 een masterclass over De toekomst van de democratie. 

Ze ontvangt een eredoctoraat in de sociale wetenschappen als erkenning voor haar expertise in het domein van de politieke wetenschappen, meer bepaald democratische vertegenwoordiging.

Schrijf je in 

Praktisch

uitgesteld naar een latere datumStadscampus

Stadscampus 
Universiteit Antwerpen
Gebouw C – Aula C.003
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Route 

Contact
secretariaat.fsw@uantwerpen.be 

 

Programma

Programma 

 • 13.00 uur Welkom 
  Inleiding door prof. dr. Petra Meier, Universiteit Antwerpen
   
 • 13.10 uur  De toekomst van de democratie
  Masterclass door prof. dr. Jane Mansbridge

  Naarmate de klimaatverandering zich verder voltrekt en landen onderling afhankelijker worden, zowel intern als extern, zullen ze meer solidariteit, wederzijds plichtsbesef en staatsdwang nodig hebben om de problemen van collectieve actie aan te pakken.

  Elke vorm van staatsdwang moet wel zo beperkt mogelijk blijven, ontworpen zijn opdat externe stimuli interne stimuli niet verdringen, en zo legitiem mogelijk zijn. Maar hoe sterker de behoefte aan legitieme dwang, hoe zwakker de legitimiteit waar staten zich op kunnen beroepen.

  Het vergt innovatie op vele vlakken om op deze crisis te reageren. Niet alleen onze processen en praktijken, ook onze idealen rond vertegenwoordiging, die teruggaan tot de 18e eeuw, zijn aan herziening toe. Zo beantwoordt het ideaal van een ‘recursieve’ vertegenwoordiging bijvoorbeeld aan de wensen van de burgers om gehoord en erkend te worden. De huidige vertegenwoordiging via verkiezingen moet aangevuld worden met ‘burgerloting’, vertegenwoordiging via trekking.

  Staten en theoretici moeten erkennen dat het belangrijk is om de administratie en het middenveld te betrekken bij het maken van wetgeving, en stappen ondernemen om ook de gewone burger – en dus niet alleen de voornaamste belanghebbenden – hierbij te betrekken. Corruptie moet benaderd worden met meer aandacht voor evenwichtskwaliteit, contextafhankelijkheid, een sterke verwevenheid met interpersoonlijke normen, en bijgevolg ook voor de gevoeligheid ervan voor humor en andere onconventionele vormen van normverandering. Populistische regimes reageren op zwakke plekken in democratische structuren en zelfs in democratische idealen. Om de toekomst van de democratie veilig te stellen, is serieuze aandacht voor deze zwaktes nodig.

 • 14.00 uur Einde 
   
 • 16.00 uur Plechtige uitreiking Eredoctoraten: schrijf je in 

Laudatio

Prof. dr. Petra Meier