Ive Marx neemt fakkel over van Bea Cantillon

Socioloog wordt directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck op UAntwerpen

Het Centrum voor Sociaal Beleid werd begin jaren zeventig aan de Universiteit Antwerpen opgericht door wijlen Professor Herman Deleeck. De aandacht ging hoofdzakelijk naar ‘sociale ongelijkheid en sociale zekerheid’. Begin jaren negentig nam Bea Cantillon over van Herman Deleeck als directeur.

Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, zoals het CSB voluit heet sinds het overlijden van haar oprichter, heeft een stelselmatige uitbreiding gekend. Vandaag telt het CSB meer dan 30 voltijdse medewerkers met diverse disciplinaire achtergronden.

image

"Initieel ging de aandacht daarbij vooral naar de herverdelende werking van de sociale zekerheid in België en Europa", legt Ive Marx uit. "De focus is doorheen de jaren stelselmatig verruimd, zowel inhoudelijk als geografisch. Vandaag richt de aandacht zich op de werking en doelmatigheid van sociaaleconomisch beleid in meer ruime zin. Het CSB geldt internationaal als een toonaangevend onderzoekscentrum."

Ive Marx neemt de fakkel nu over van Bea Cantillon. "Namens de hele groep wil ik Bea bedanken voor haar visionair en begeesterd leiderschap", aldus Marx. Bea Cantillon blijft ten volle actief in het Centrum als onderzoeker en hoogleraar, naast haar werkzaamheden als voorzitter van 11.11.11 en van het Universitair Centrum Sint Ignatius Antwerpen. Zij zal vanaf februari 2020 de Van Doorn Leerstoel bekleden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ive Marx neemt de dagelijkse leiding over samen met Koen Decancq, Gerlinde Verbist en Sarah Marchal.