Wetenschappers in actie. Een publiek-sociologische benadering. 26/10/2018

Wetenschappers in actie

Thema-avond/interactieve boekvoorstelling:

Wetenschappers in actie. Een publiek-sociologische benadering. Vrijdag 26 oktober, GATE15, 19h30.

Er is de laatste tijd veel te doen over het potentieel van burgerwetenschap, slow science, of de scheiding tussen opinies en feiten in het post-truth tijdperk; toch blijft de plaats van maatschappelijk engagement in wetenschap van twijfelachtig belang. Het recent verschenen boek Wetenschappers in actie. Een publiek-sociologische benadering (uitgegeven door Acco, 2018) speelt in op deze lacune. Het toont hoe een versterkte relatie tussen wetenschap en maatschappij er in de sociologische praktijk kan uitzien. Het gaat meer bepaald over de interactie tussen sociale wetenschappers en actoren zoals klimaatactivisten, besturen, hulpverleningsorganisaties, daklozen, vluchtelingen, en vele andere types publieken.

Om dit boek voor te stellen enerzijds, maar ook om het ruimere debat rond wetenschap en de ivoren toren aan te wakkeren anderzijds, wordt op vrijdag 26 oktober een release-event georganiseerd. Verschillend van de eerder klassieke boekvoorstellingen waarbij een panel van specialisten het woord nemen, wordt in samenwerking met het departement sociologie van de UAntwerpen en de Vereniging voor sociologie (VVS) plaats geruimd voor een informele dialoog tussen de socioloog, vakgenoten en hun diverse publieken. Jong en oud, student en docent, allochtoon en autochtoon, wees welkom. Laat je verrassen door een interactieve boekvoorstelling, provocatieve stellingen, een foto-expo, een verfrissend glaasje en de nodige hapjes.

  • Wanneer? Vrijdag 26 oktober 2018                                                      
  • Waar? GATE15, Kleine Kauwenberg 15 – 2000 Antwerpen – www.gate15.be
  • Hoe laat? 19h30
  • Kostprijs? Gratis
  • Inschrijvingen verplicht – het aantal plaatsen is beperkt! Schrijf je online in. 

Wetenschappers in actie. Een publiek-sociologische benadering. In deze nieuwe bundel wordt de reflectie aangemoedigd over die dingen waarvoor vaak geen plaats is in het vaste formaat van een wetenschappelijk artikel. Vijftien sociale wetenschappers uit verschillende onderzoeksdomeinen verkennen de wereld van de publieke sociologie en trachten de lezer mee te nemen op een aantal paden die zij als wetenschappelijk onderzoek(st)er hebben bewandeld.

Partners

Departement sociologie – onderzoeksgroepen OASeS & Milieu en samenleving

Academische Coöperatieve Vennootschap (Acco): www.acco.be

Vereniging voor sociologie (VVS): www.sociologie.be