Propaganda

De term propaganda heeft iedereen al vaak horen gebruiken. De term heeft dan (haast) altijd een negatieve bijbetekenis. Het gaat erom dat men je probeert te beïnvloeden over wat je denkt, en meestal gaat het ook over politiek. Ergens werd een strategie bedacht om ons te manipuleren in ons denken: over een politieke partij, een groep van mensen, een gewapend conflict, vluchtelingen, vreemdelingen, of, zonder meer, “de ander”. Bij propaganda speelt “Wij-Zij” denken een grote rol.

Wij-Zij denken maakt (zoals het zwart-wit denken, of versimpeld denken) deel uit van het recept om anderen te beïnvloeden. Zonder dat daarvoor enige grond bestaat, voelen wij ons immers beter dan anderen, die zogenaamd geen deel uitmaken van onze groep. Dit is uit onderzoek gebleken. Je verdeelt een groep in een blauw deel en een rood deel, en automatisch gaat blauw zich beter voelen dan rood. Leden van de eigen blauwe groep worden als individuen, mensen, gezien, leden van de andere, rode groep, worden gewoon als rood gezien, niet als mens. Toepassingen van dit idee kan iedereen zelf makkelijk bedenken…

Propaganda wordt opgezet door organisaties zoals bijv. politieke partijen, en ook media spelen hierbij een grote rol. Propaganda wordt gevoerd met behulp van taal en van beelden, om het ingewikkeld uit te drukken, met symbolen.

In deze les maak je kennis met verschillende propaganda- technieken. Dit alles met de bedoeling om deze zelf te herkennen wanneer je er mee in aanraking komt. Zie je dat bijv. iets of iemand belachelijk gemaakt wordt, dan moet je weten dat er meer achter kan schuilen dan je op het eerste gezicht denkt. En wanneer een term eindeloos herhaald wordt zonder dat daarvoor een reden lijkt te zijn, wees dan op je hoede. Voorbeelden mag je zelf bedenken.

Prof. Christ'l De Landtsheer