Side header image

De les van de eeuw - editie 3 - Diversiteit en Media - 05/02/2019

Stilstaan bij het (on)vermogen van de mens om lessen te trekken uit het verleden. Wie die dag luisteren wil, krijgt de les gespeld van academici, journalisten, wakkere burgers en inspirerende figuren uit de cultuurwereld. Een wisselend actueel thema vormt daarbij het uitgangspunt voor leerrijke lezingen en debatten. 

Voor wie?

Leerlingen uit de derde graad secundair
Wij bieden een leerrijk ochtendprogramma aan om eens te proeven van sociaal wetenschappelijk onderwijs aan de Universiteit Antwerpen. Samen met academici, inspirerende figuren en experten ontleden wij de uitdagingen en opportuniteiten die de samenleving met zich meebrengt. Op die manier hopen we jullie blikveld te verbreden en jullie kritisch beoordelingsvermogen aan te scherpen. “Tiens, zo had ik er nog niet over nagedacht” is een uitspraak die we veel hopen te horen.

Het programma

De les valt doorgaans in de eerste weken van februari. We organiseren een volledige ochtend van 9u30 tot 12u30 waarbij we de leerlingen uitnodigen om eens in onze grootste hoorcollegezaal (Aula Rector Dhanis) plaats te nemen. Verschillende sprekers van gevarieerd pluimage krijgen het woord over een bepaald thema. We schuwen niet om soms de leerlingen zo nu en dan uit te dagen, provoceren en polariseren. 

Thema voor 2019: Diversiteit & Media

Deze les van de eeuw stelt zich de vraag of via media voldoende verschillende stemmen uit de samenleving aan bod komen. Vlaanderen is de voorbije decennia steeds meer divers geworden. Sommigen spreken van superdiversiteit. Het gaat dan niet alleen over etnisch-culturele verschillen in de samenleving, verschillen op vlak van huidskleur en migratieachtergrond. Het kan ook verwijzen naar verschillende invullingen van gender. Denk bijvoorbeeld aan de VTM-journaliste Bo Van Spilbeeck, die zich vorig jaar als transgender heeft geout en voortaan als vrouw door het leven gaat. Tenslotte passen ook seksuele identiteiten steeds moeilijker in klassieke hokjes. Kortom, superdiversiteit dwingt ons om op andere manieren te kijken naar de vele schakeringen in de samenleving.

Misschien moeten we niet alleen anders leren kijken, maar ook beter leren luisteren naar elkaar. Maar hoe doen we dat: luisteren naar elkaar in diversiteit? Welke rol spelen media daarin? Zien we de superdiversiteit van de samenleving weerspiegeld in media? Vinden we hier verschillen tussen televisie, kranten en digitale media? En vertaalt meer kleur en genderdiversiteit in media zich ook in meerstemmigheid? Worden de stemmen van etnisch-culturele, gender- en seksuele minderheden voldoende gehoord?

Dit zijn de vragen die in deze Les van de Eeuw centraal staan. We leggen ze voor aan een divers panel van drie boeiende sprekers, elk met een andere professionele, culturele en persoonlijke achtergrond. Twee zaken hebben ze gemeenschappelijk: hun inzet voor een meer inclusieve samenleving en hun overtuiging dat wie wil spreken over diversiteit, ook moet luisteren naar diversiteit. Diverse stemmen moeten niet alleen zichtbaarder, maar ook hoorbaarder worden. De sprekers leggen uit wat media kunnen doen om deze stemmen nog beter te laten klinken (en botsen), zodat we elkaar, via media, beter leren verstaan.  

Sprekers

09:30    Verwelkoming door Prof. Pieter Maeseele (UAntwerpen)
09:35    Inleiding van het thema en voorstelling van de sprekers door theatermaker Chokri Ben Chikha
10:00     Bambi Ceuppens, antropologe, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
10:45    Pauze
11:00     Mayada Srouji, eindredacteur Mvslim.com
11:45    Heleen Debruyne, schrijfster en radiomaakster
12:30    Einde

 
Bambi Ceuppens, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Chokri Ben Chikha, theatermaker

Mayada Srouji, eindredacteur Mvslim.com


 Heleen Debruyne, schrijfster en radiomaakster

De inschrijvingen voor 'De les van de eeuw - 05/02/2019' zijn gesloten.

Samenwerking

Faculteit Sociale Wetenschappen organiseert deze Les van de Eeuw in samenwerking met Kunstencentrum Vooruit. 

Les van de Eeuw is een concept van Kunstencentrum Vooruit. 

Contact

Piet De Vroede Tel. 03 265 52 83
piet.devroede@uantwerpen.be