Bibliotheek Permeke

“Permeke realiseert verwachtingen en ambities grotendeels”

Studenten UAntwerpen deden uitgebreid onderzoek bij gebruikers Antwerpse hoofdbibliotheek

Uit interviews met 81 gebruikers blijkt dat Bibliotheek Permeke realiseert wat van haar verwacht wordt. “De integrale collectie wordt gesmaakt én benut”, zegt prof. Nathalie Vallet (UAntwerpen). “Er zijn wel verbeterpunten mogelijk, bijvoorbeeld op akoestisch vlak.”

Antwerpen wil van Bibliotheek Permeke ‘een inclusief huis van geletterdheid maken’. Zo staat het in de toekomstvisie van de hoofdbibliotheek. Om dat voornemen zo concreet mogelijk te maken en te laten aansluiten bij wat de burger wil, organiseerden studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen van UAntwerpen een leeronderzoek. 81 mensen werden uitgebreid bevraagd: jong en oud, mensen zonder en mensen met werk, Antwerpenaars met Nederlands als moedertaal en mensen met een andere moedertaal.

Uit het onderzoek, onder leiding van prof. Nathalie Vallet, blijkt dat het ontlenen van de collectie, die als divers en aantrekkelijk wordt ervaren, nog steeds een belangrijke reden is om naar de bibliotheek te komen.

Samenkomen en kennismaken
“44 van de 81 respondenten geven daarnaast aan dat ze ook naar Permeke komen om mensen te ontmoeten”, vertelt Vallet. “Dat ‘ontmoeten’ heeft twee dimensies: je hebt de kennismaking, waarbij je eerder toevallig voor jou nog onbekende mensen leert kennen, en je heb de samenkomst, waarbij je gericht mensen ontmoet die je al kent. Vooral voor jongeren, vrouwen en bij uitstek voor anderstaligen is de bib een belangrijke ontmoetingsplek. De gebruikers geven ook aan dat de bib het ontmoeten actiever mag stimuleren, onder meer door activiteiten te organiseren.”

Nathalie Vallet
"Vooral voor jongeren, vrouwen en bij uitstek voor anderstaligen is de bib een belangrijke ontmoetingsplek", zegt prof. Nathalie Vallet.

Permeke heeft ook een belangrijke leerfunctie, en dat niet alleen voor kinderen. Anderstalige volwassenen gebruiken de bib voornamelijk om zich het Nederlands eigen te maken. Het gratis karakter van de aangeboden collectie, dienstverlening en infrastructuur, maakt het leren voor hen zeer laagdrempelig. Volwassenen met Nederlands als moedertaal komen dan weer naar het De Coninckplein om bijvoorbeeld te zoeken naar een (andere) job of om zich bij te scholen. De gebruikers geven aan vaker te willen deelnemen aan workshops, praatgroepen, panelgesprekken en dergelijke meer.

Kranten en tijdschriften lezen
Het ontlenen van boeken en dragers blijft anno 2019 populair. Het hoogtepunt van de cd en de dvd ligt al enkele jaren achter ons, maar 15% van de respondenten zegt nog geregeld naar Permeke te komen om ze te ontlenen. Een behoorlijk aantal mensen zakt ook af naar de bibliotheek om kranten en tijdschriften te lezen.

De onderzoekers concluderen dat Permeke vandaag de verwachtingen en ambities van een moderne bibliotheek grotendeels realiseert. De integrale collectie van Permeke wordt gesmaakt én benut door de bevraagde bezoekers. Uit de interviews distilleerden de studenten enkele verbeterpunten:

  • Op het vlak van infrastructuur ervaren gebruikers vaak spanning tussen de luide en de stille zones in het gebouw. 14% van de ondervraagde gebruikers maakte een opmerking over de akoestiek.
     
  • Er is nood aan voldoende privacy, voldoende kwaliteitsvolle zitplekken en aan ondersteunende ICT-infrastructuur.
     
  • De collectie mag van de gebruikers worden uitgebreid met zaken zoals speelgoed, kunstobjecten en klusmateriaal. Met het oog op het duurzaamheidsprincipe valt daar volgens Vallet iets voor te zeggen: “Een bibliotheek heeft immers dat typische ontleen- en deelkarakter.”

Lees het volledige rapport (Word, 78 kB)