Side header image

Studiedag Steunpunt Milieu & Gezondheid - 21 mei 2019

Complexe blootstellingen in een complexe omgeving – een uitdaging?

Steeds meer chemische stoffen kunnen gemeten worden in onze omgeving en in ons lichaam.  Steeds meer blijkt dat onze levensstijl, hoe we omgaan met onze omgeving, onze socio-economische context invloed hebben op onze blootstelling aan omgevingsgerelateerde factoren, waaronder lichaamsvreemde stoffen. Daarnaast worden we steeds meer geconfronteerd met nieuwe microverontreinigingen in bodem, water en lucht. Wat betekent dit? Hoe gaan we daar mee om als wetenschappers, als beleidsmakers en als burgers?

Samen met Nederlandse collega’s - actief op het vlak van milieu en gezondheid en vertegenwoordigd in de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM) - organiseert het Steunpunt Milieu en Gezondheid een studiedag met reflectie over hoe wetenschap en beleid samen deze complexe problematiek kunnen aanpakken.

Ons symposium van 21 mei 2019 wil een trefpunt zijn voor onderzoekers, beleids- en andere actoren werkzaam in het brede domein van milieu en gezondheid.

Opzet

In de voormiddagsessie zullen we aan de hand van voorbeelden, zowel uit Nederland als uit Vlaanderen, de wetenschappelijke uitdaging aangaan hoe we met bovengenoemde problemen omgaan en hoe we dit beleidsmatig aanpakken. Dit zal gebeuren met wat tot op dit moment wetenschappelijk bekend is op gebied van technologie, toxicologie, epidemiologie en risicocommunicatie. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor het sociaalwetenschappelijk perspectief.

De namiddagsessie zal hierop aansluiten met vooral aandacht voor de inbreng van het publiek. Via een interactieve sessie zal verder nagegaan worden waar mede vanuit wetenschappelijk, maatschappelijk en beleidsperspectief de prioriteiten liggen voor toekomstig milieu- en gezondheidsonderzoek. Perspectieven en visies van diverse stakeholders uit Nederland en Vlaanderen over de grote uitdagingen voor milieugezondheid zullen worden geïnventariseerd als input voor een synthesedocument.

Volgende vragen komen daarbij aan bod:

  • Waar zitten de grote hiaten en kennistekorten op het vlak van medische milieukunde en milieugezondheidskunde voor een betere bescherming van de burger bij complexe blootstelling?
  • Hoe is nog beter de aansluiting te maken met wat nodig is voor een wetenschappelijk geïnformeerd milieugezondheidsbeleid en voor een op de doelgoep(en) gerichte risicocommunicatie ?

Doelpubliek: onderzoekers, medisch milieukundigen, milieugezondheidskundigen, beleidsmakers en andere actoren op het terrein van Milieu en Gezondheid

Programma

 

 

Sprekers

9.00

Ontvangst

 

9.30

Welkom en doel van de dag

Greet Schoeters / Peter van den Hazel

9.45

Complexe blootstellingen in Vlaanderen – visie vanuit het beleid

Karen Van Campenhout (Vlaams Planbureau van de Omgeving)

10.10

Input vanuit Nederland

Nederlands Ministerie, bevoegd voor Leefmilieu

10.30

Steeds meer stoffen worden gemeten

Michiel Bastiaensen & Adrian Covaci (Universiteit Antwerpen)

10.50

Het exposoom: nieuw concept, nieuw onderzoek

Tim Nawrot (Universiteit Hasselt en KUL)

koffiepauze

11.30

Multipolluent analyses in functie van complexe blootstellingen

Eva Govarts (VITO) & Ilse Ottenbros  (RIVM en Universiteit Utrecht)

11.50

Complexe blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en mogelijke invloed op omwonenden

Paul Scheepers (Radboud Universiteit Nijmegen)

12.10

PFAS en GenX-stoffen: wat betekent dat voor volksgezondheid en communicatie ?

Judith Dijkers (GGD platform PFAS en GEn-x)

Broodjes

13.30

Environmental justice en HBM: méér dan sociale ongelijkheid in meetresultaten

Bert Morrens & Ilse Loots (Universiteit Antwerpen)

13.50

Biodiversiteit en gezondheid: hoe grip krijgen op de veelheid van uiteenlopende kennis ?

Hans Keune (INBO en Universiteit Antwerpen)

14.10

Inherit your future 

Birgit Staatsen (RIVM)

14.30

Omgevingswet- kernwaarden    

GGD-werkgroep

koffiepauze

15.10

Interactieve sessie

 

16.30

De onderzoeksagenda voor maatschappelijke en beleidsrelevante kennis

 

17.00

Slotwoord

Peter Cabus, secretaris-generaal Departement Omgeving van de Vlaamse overheid

 

 

Praktisch