Ontstaansgeschiedenis

Aangezien de Universiteit Antwerpen in haar huidige vorm zelf een nog vrij jonge universiteit is (10 jaar oud in 2013), is het geen slecht idee de ontstaansgeschiedenis van de Faculteit Sociale Wetenschappen te schetsen. 

De faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen is het resultaat van het samenvloeien (in oktober 2003) van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen (UFSIA) en de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA). 

De start van ons programma was de kandidaatsopleiding Politieke en Sociale Wetenschappen (°1959) aan de UFSIA (op de huidige Stadscampus). In 1971 werd de UIA (op de huidige Campus Drie Eiken in Wilrijk) opgericht waar de licenties Politieke & Sociale Wetenschappen  aangeboden werden. Deze verdeling bleef duren tot aan de eenmaking.

In 1980 sijpelde er een klein beetje politieke wetenschappen binnen in de programma's van de UIA met de lesmodule Politieke Besluitvorming. In 1988 mondde dit uit in de licentie Internationale Politiek en een postgraduaat Internationale Politiek. In 1984 startten de eerste werkstudenten, die vanaf 1990 in avondonderwijs ook Publieke Administratie konden volgen. 

In 1993 breidde de UIA haar aanbod uit met een licentie Communicatiewetenschappen, hierin twee jaar later gevolgd door de UFSIA die een kandidatuur in de Communicatiewetenschappen oprichtte. De implementatie van de BaMa-structuur in 2004 veranderde dit beeld grondig. 

Momenteel biedt de faculteit onderdak aan zo'n 2000 studenten in vier bachelor- en 10 masteropleidingen. Hoewel we de laatste jaren een exponentiële groei kenden, is de sfeer - net zoals in de 'goede oude tijd' - nog steeds informeel te noemen. 

Onderzoek lag van bij de start aan de basis van de werking van onze faculteit, getuige hiervan de talrijke onderzoeksrapporten, publicaties, artikels, ... die de afgelopen decennia verschenen zijn. 

Van oudsher vormde het departement Sociologie de ruggengraat van de faculteit: het grootste aantal stafleden, de vorming van grote en erg productieve onderzoeksgroepen zoals het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB, ontstaan in de jaren '70) en het Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en en de Stad (OASeS, jaren '80). Focus ligt eerder op beleidsvoorbereidend onderzoek. 

Een toename in het aantal opleidingen betekende ook een gestage toename in het aantal academische personeelsleden binnen de politieke wetenschappen en de communicatiewetenschappen. Ook hier zagen we een expansie qua onderzoeksgroepen sinds de jaren '90 (politieke wetenschappen) en 2000 (communicatie). Bij deze disciplines ligt de focus eerder op fundamenteel onderzoek. 

Met een generatiewissel achter de rug wordt de faculteit 'gedomineerd' door een vrij jong academisch korps, en vinden we beide tradities (fundamenteel en beleidsvoorbereidend onderzoek) terug in de talrijke publicaties die sindsdien zijn voortgebracht. 

In 2006 kwam dan de verhuis naar de Stadscampus, in het hart van de stad Antwerpen. Dit zorgde (en zorgt nog steeds) voor een nieuwe dynamiek, waarin onderzoekers uit diverse disciplines elkaar in een informele setting ontmoeten en wederzijds inspireren, en nieuwe samenwerkingen kunnen ontluiken. 

Uitbreiding & naamsverandering

Sinds 1 april 2015 gaat de Faculteit PSW door het leven als Faculteit Sociale Wetenschappen. De faculteit kreeg er een vierde departement bij, Opleidings- en Onderwijswetenschappen

De Meerminne

De Faculteit Sociale Wetenschappen is gehuisvest in gebouw M, de Meerminne. Een fotoreportage.Maak kennis met de Stadscampus

In het historische centrum van Antwerpen, met de winkelstraten en de kathedraal op wandelafstand, vind je de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, met o.a.de Faculteit Sociale Wetenschappen.