Sociale Wetenschappen

Informatie voor bedrijven en organisaties

Waarom een stageplek aanbieden?

Een stage is voor onze studenten een boeiende en leerrijke ervaring. Via een stage doen studenten immers een uitgebreide en verdiepende praktijkkennis op in hun gespecialiseerd vakgebied. Bovendien kan het samenwerken met laatstejaarsstudenten ook een verrijkende en positieve stimulans bieden voor uw organisatie of bedrijf. 

De stage vormt een onderdeel van de master opleidingen 'Communicatiewetenschappen', 'Filmstudies en Visuele Cultuur' en 'Politieke Communicatie'. De organisatie van de stages is gebonden aan een aantal procedures die ervoor moeten zorgen dat de jaarplanning van de student zo vlot mogelijk verloopt. We zetten de belangrijkste richtlijnen op een rijtje. We raden geïnteresseerde organisaties aan om deze door te nemen, en om na te gaan of deze passen binnen de eigen verwachtingen en planning. 
 

Welke studenten komen in aanmerking als stagiair?

De stages worden georganiseerd voor studenten die een masteropleiding in de Communicatiewetenschappen volgen. Er bestaan vier afstudeerrichtingen: 'Strategische Communicatie', 'Mediacultuur', 'Filmstudies en Visuele Cultuur' en 'Politieke Communicatie'. De studenten in deze richtingen beschikken over een gemeenschappelijke basis wat betreft onderzoeksvaardigheden, communicatieve vaardigheden, en inzicht in maatschappelijke en communicatiegerichte verschijnselen. Niettemin kent elke opleiding een specifiek profiel, en verdiepen de masterstudenten in elk van deze opleidingen zich in verschillende domeinen van de communicatiewetenschap. We raden geïnteresseerde bedrijven aan om de inhoudelijke kenmerken van elke opleiding te bekijken, om een duidelijker zicht te krijgen op de bekwaamheden van onze studenten. 

Hoe lang duurt een stage?

Overeenkomstig het aantal studiepunten dat aan het vak 'Stage' is toegekend, werd de duur van de stages vastgelegd op een periode van 6 tot 8 weken. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat de jaarplanning van de studenten niet overbelast wordt, en dat ze hun andere vakken niet verwaarlozen. Het is toegestaan om bij uitzondering stage te lopen gedurende een langere periode. De stagecoördinator bekijkt het individuele geval van de student, en beslist of het al dan niet haalbaar is om een langere stage in het programma op te nemen. Omdat de studenten ook seminaries moeten volgen, waarbij hun aanwezigheid verplicht is, zal de stage zich in principe voltrekken gedurende vier dagen per week. 

Indien u als bedrijf of organisatie wenst dat de stagiair gedurende een langere periode of gedurende vijf dagen per week stage loopt: gelieve dit expliciet te vermelden in de stagevacature. Op deze manier kan de student, alvorens op de vacature te reageren, bij de stagecoördinator aftoetsen of een uitzondering kan toegestaan worden. 

Wanneer vindt de stage plaats?

De stage vindt plaats in de periode van begin februari tot eind mei (voor studenten die het vak in de eerste zittijd afleggen) en in de periode van begin juli tot eind augustus (voor studenten die het vak in de tweede zittijd afleggen). De jaarplanning is zo opgebouwd dat de studenten in het eerste semester (periode september - januari) het merendeel van de theorievakken afleggen, waardoor ze in het tweede semester enkel nog de stage, de seminaries en de masterproef moeten afwerken. Een stage in het eerste semester is daarom voor vele studenten niet haalbaar. 

In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld wanneer de student een gedeeltelijk programma volgt) kan worden toegestaan dat de student zijn/haar stage toch afwerkt in de periode september-januari. Opnieuw moet de student dit eerst voorleggen aan de stagecoördinator. Indien u als bedrijf of organisatie een stage wenst gedurende de periode september-januari: gelieve dit expliciet te vermelden in de stagevacature. De kans is kleiner dat er daadwerkelijk een geschikte kandidaat zal reageren op de vacature, maar de mogelijkheid wordt steeds overwogen. 

 

Welke procedures worden gevolgd om een stageplaats vast te leggen?

We vragen aan geïnteresseerde bedrijven en organisaties om een stagevacature op te maken. Deze vacature wordt opgenomen in onze stagedatabank, die we via de Blackboard-leeromgeving toegankelijk maken voor de studenten. In principe krijgen de studenten toegang tot de databank vanaf de eerste week van het academiejaar (i.e. de laatste week van september of de eerste week van oktober). De studenten hebben gedurende de maanden september - december de tijd om te reageren op een vacature en om een sollicitatiegesprek vast te leggen. Als bedrijf of organisatie staat u dus zelf in voor de selectie van een gemotiveerde stagiair. 

Indien het sollicitatiegesprek voor beide partijen op een positieve wijze verloopt, wordt er een stagecontract opgemaakt, dat wordt ondertekend door de stagiar, de stageplaats, en de stagecoördinator. In het stagecontract wordt ook een uitgebreide en gedetailleerde taakomschrijving opgenomen. Pas als het stagecontract door de drie partijen is ondertekend, kan de stage daadwerkelijk van start gaan. Vanuit de UAntwerpen wordt voorzien in een standaard stagecontract, waarin o.a. wordt vastgelegd dat de stagiair gedekt is door de verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid en de verzekeringspolis Lichamelijke Ongevallen Studenten van de Universiteit Antwerpen. 


 

Waaruit bestaat de stagevacature?

We vragen aan geïnteresseerde bedrijven en organisaties om een stagevacature op te maken, die wordt opgenomen in onze stagedatabank. We vragen om de volgende zaken op te nemen in deze vacature:

  • Een omschrijving van het bedrijf of de organisatie, of van de afdeling waar de stagiair zal worden geplaatst.
  • Een gedetaileerde omschrijving van het takenpakket dat de stagiair zal uitvoeren.
  • Een omschrijving van de verwachtingen t.a.v. de stagiair: eventueel vereiste vaardigheden, eventueel aangeven uit welke afstudeerrichting de student moet komen.
  • Een omschrijving van de eventuele onkosten die worden vergoed (bijvoorbeeld vervoersonkosten). Indien er geen onkosten worden vergoed , is het handig dat de student hier op voorhand van op de hoogte is.
  • De contactgegevens van de persoon die binnen het bedrijf/de organisatie/de afdeling verantwoordelijk is voor de stages, en aan wie de student zijn/haar kandidatuur kan richten.
     

Momenteel bevinden er zich bijna 300 vacatures in onze stagedatabank. Aangezien we jaarlijks een 100-tal studenten uitsturen al stagiair, kunnen we niet garanderen dat er op elke vacature ook daadwerkelijk gereageerd wordt. De ervaring leert ons echter dat uitgebreide en aantrekkelijk opgestelde vacatures, een grotere respons krijgen van onze studenten.