Sociale Wetenschappen

Sociologie

Kun je een break-up voorspellen?

Prof. Dimitri Mortelmans

Natuurlijk kan je vandaag niet zeggen “ik denk dat dat koppel morgen uit elkaar zal gaan”.

Dat kunnen we niet en dat zullen we ook nooit kunnen. Een weerman kan ook nooit exact juist voorspellen waar het gaat onweren. En toch zeggen we als het onweer losgebarsten is “dat hebben we zien aankomen”. Zo gaat het ook een beetje bij koppels.

Sociologen maken voorspellingen in termen van kansen op een breuk.

We bestuderen een koppel naar allerhande kenmerken zoals opleidingsniveau, het hebben van werk, het gescheiden zijn van de ouders, enzovoort. Vanuit al die kenmerken gaan we dan berekenen hoe groot de kans is dat een koppel uit elkaar zal gaan. Maar net zoals bij het onweer, kan je nooit 100% zeker zeggen dat de break-up er zal komen.

En wat dan als de breuk er toch gekomen is? Dan kijken sociologen naar wat de gevolgen zijn van zo’n break-up. Hoe wordt het huis verdeeld? Welke verblijfsregeling komt er voor de kinderen ? Wie verliest er bij de break-up het meeste financiële middelen? En wie krijgt er het snelst een nieuw lief na de breuk? Opnieuw heel veel vragen die nooit exact de situatie van een nieuw samengesteld gezin kan bepalen maar waar sociologen de waarschijnlijkheid van de levensloop na de breuk proberen te berekenen in hun onderzoek.

Welk type woningen zijn er nodig als er steeds meer nieuw samengestelde gezinnen bijkomen?

Vanuit dat onderzoek gaat het dan naar de overheid. Sociologen adviseren ministers dan over hoe ze moeten omgaan met armoede bij alleenstaande ouders. Of hoe niet betaalde alimentatie opgeëist moet worden. Of welk type woningen er nodig zal zijn in de toekomst als er steeds meer nieuw samengestelde gezinnen bijkomen.

En zo is de cirkel dan rond want diezelfde minister vraagt dan aan sociologen om nieuwe uitdagingen die opduiken (zoals wat doen samenwoners dan als ze uit elkaar gaan?) grondig te inventariseren en te bestuderen