Internationale Studenten

Internationale studenten zijn altijd welkom !!

Let wel op, de meeste opleidingsonderdelen worden in het Nederlands gedoceerd.

 Wilt u deelnemen aan een uitwisselingsprogramma met de Universiteit Antwerpen?

Wilt u de volledige opleiding Bio-ingenieur volgen?

Internationale studenten moeten beschikken over een diploma secundair onderwijs dat ook in het thuisland toegang verleent tot een gelijkwaardige studierichting. Wie niet-Nederlandstalig secundair onderwijs volgde, moet slagen in een door de Universiteit Antwerpen erkende taaltest Nederlands. Voor meer informatie in verband met toelatingsvoorwaarden (diploma en taal) en aanvraagprocedure neem je contact op met de International Student Officer (Sonia Brunel).

Contact

Departement Bio-ingenieurswetenschappen Campus Groenenborger - V6
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen
Tel. 03 265 32 35
Fax 03 265 32 25
bir.secretariaat@uantwerpen.be