Natuuronderwijs en -onderzoek aan het departement Biologie

De natuurlijke ecosystemen en de organismen die  er deel van uitmaken vormen voor het departement biologie een bron van inspiratie  - maar ook van bekommernis.

  • Via tal van onderzoeksprojecten trachten we populaties, soorten, gemeenschappen en ecosystemen beter te doorgronden, mede om ze te kunnen beschermen en ontwikkelen. 
  • Via onderwijs vormen we  de volgende generatie natuuronderzoekers, maar ook de mensen die het natuurbehoud en -herstel uitstippelen en uitvoeren.

Deze webpagina geeft een overzicht van de activiteiten die het departement biologie ontplooit op beide domeinen.