Natuuronderzoek

Binnen het departement biologie zijn verschillende onderzoeksgroepen actief in fundamenteel en toegepast onderzoek naar natuurlijke systemen.

De Ecosystem Research Management Group (ECOBE) bestudeert de ecologie van aquatische ecosystemen en wetlands.  

De Evolutionary Ecology Group (EVECO) past fundamenteel-wetenschappelijke inzichten over het functioneren van dierenpopulaties toe op soortbehoud.

De Behavioural Ecology & Ecophysiology Group (BECO) onderzoekt hoe kennis over het gedrag en de fysiologie van dieren kan helpen bij het oplossen van problemen i.v.m. milieuverontreiniging en biodiversiteitsverlies.

De Systemic Physiological and Ecotoxicological Research Group (SPHERE)  voert fundamenteel en toegepast onderzoek naar hoe organismen zich aanpassen aan de verontreiniging van hun natuurlijke milieu.

De Plant and Vegetation Ecology Group  (PLECO) bestudeert de gevolgen van global changes – in de breedste betekenis van het woord - voor planten en vegetaties.