Lezingenreeks "The Dark Universe"

In april 2015 werd een lezingenreeks georganiseerd over “The Dark Universe”.  Deze werdgeorganiseerd in het kader van het vak “Capita Selecta” voor de Master Fysica, maar deelname stond open voor alle geïnteresseerden.

Meer informatie (pdf - 101 Kb)